Bijna open voor aanvragen

MOOI: Gebouwde omgeving - thema's

Gepubliceerd op:
4 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
9 juni 2022

Op deze pagina leest u meer over de innovatiethema's van MOOI: Gebouwde omgeving.

Uw subsidieaanvraag moet binnen de thema's passen om subsidie te krijgen.

Innovatiethema 1

Een spijtvrije renovatie met een geschikt aanbod voor een of meer van de volgende doelgroepen en gebouwtypen:

 • woningen van particuliere verhuurders, particuliere woningbezitters en woningcorporaties;
 • kantoren, bedrijfshallen (niet industrie), onderwijsvastgoed zoals scholen, gebouwen in de gezondheidszorg en sportaccommodaties.

Een spijtvrije renovatie bestaat uit een combinatie van:

 • bouwkundige isolatieoplossing(en);
 • een installatietechnische oplossing voor klimatiseren en ventileren van woningen en gebouwen;
 • leveren van warm tapwater, waarbij u rekening houdt met de technische inpassing in het (lokale) energiesysteem (netbelasting, flexibiliteit, buffering).

Een spijtvrije renovatie gaat in één of meer stappen. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten en zorgt u dat:

 • het product goed aansluit op de fysieke eigenschappen van het gebouw;
 • het aansluit op het energiesysteem in het gebied;
 • de andere energievragers (productieprocessen) in het gebouw meewegen. Dit geldt ook voor de wensen en betrokkenheid van de eigenaren en eindgebruikers;
 • u het eigendom en toegang tot data die nodig is (privacy) zorgvuldig regelt (proceskwaliteit).

Innovatiethema 2

Duurzame collectieve warmtevoorziening die elektrisch of hybride (deels elektrisch) is. Of met een warmtenet met een heel lage of middentemperatuur voor woonwijken, bedrijventerreinen, kantoor- of winkelgebieden.

De duurzame warmtevoorziening is een (lokale) combinatie van installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit of warmte. De distributie en aflevering ervan is aangevuld met de opslag van elektriciteit of warmte en/of de conversie van elektriciteit in een gebied.

Verder:

 • Een duurzame warmtevoorziening houdt rekening met de (toekomstige) energievraag van de in dat gebied aanwezige gebouwen. En met de aanpassingen die nodig zijn aan de gebouwen die gebruik gaan maken van de warmtevoorziening.
 • De warmtevoorziening moet goed aansluiten op het energiesysteem in een gebied. Wat zijn de aanwezige (productie)processen? Hoe is de groeiende energievraag van elektrisch vervoer?
 • Heeft de voorziening waar nodig naast een duurzame collectieve warmtevoorziening ook koudelevering?

De nieuwe producten, processen en diensten houden rekening met:

 • de wensen en betrokkenheid van de mensen die in dat gebied wonen;
 • en mensen die werken in het gebied en de andere belanghebbenden daar.

Verder is aandacht nodig voor eigen keuzes van bewoners, bezit en toegang tot gegevens en privacy.

Meer informatie over de gewenste ontwikkel- en onderzoekrichtingen en over de rangschikkingscriteria vindt u in de bijlagetekst.

Vragen over MOOI?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?