Tijdelijk gesloten voor aanvragen

MOOI: Industrie - thema's

Gepubliceerd op:
11 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2022

Op deze pagina leest u meer over de innovatiethema's van MOOI: Industrie.

Uw subsidieaanvraag moet minimaal binnen één van de volgende innovatiethema’s passen om subsidie te krijgen.

Innovatiethema 1

In dit innovatiethema gaat het specifiek om de volgende subthema's:

 • Procesvernieuwing met elektrificatie van hoge temperatuurwarmte in de staalindustrie, chemie, en glas en keramiek;
 • Procesvernieuwing met elektrificatie van lage temperatuurwarmte, voor droog- en ontwateringsprocessen;
 • Inzet van CO2-neutrale brandstoffen voor hoge temperatuurwarmte in de staalindustrie, chemie, en glas- en keramiek.

Voor verduurzaming van de hoge en lage temperatuur warmtevoorziening zijn goede installaties nodig. De waardeketen hiervoor bestaat uit: het ontwerp, de installatie en de exploitatie van de installatie.

In de aanvraag moet u minimaal aandacht geven aan elk van de volgende onderdelen:

 • Duurzaamheid en energiezuinigheid: de inzet leidt tot daadwerkelijke CO2-emissiereductie van de industrie in Nederland;
 • Betaalbaarheid: vermindering van de maatschappelijke kosten;
 • Vermindering milieudruk en efficiënter gebruik van grondstoffen;
 • Veiligheid.

Innovatiethema 2

In dit innovatiethema gaat het in bijzonder om één of een combinatie van de volgende 3 subthema's:

 • Circulaire of biogrondstoffen voor bulk- en platformchemicaliën;
 • Toepassing van elektrochemie voor bulk- en platformchemicaliën;
 • Circulaire plastics voor de verpakkingsindustrie.

Voor duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën zijn goede installaties nodig. De waardeketen hiervoor bestaat uit: het ontwerp, de installatie en de exploitatie van de installatie.

In de aanvraag moet u minimaal aandacht geven aan elk van de volgende onderdelen:

 • Duurzaamheid: het project leidt in hogere mate tot daadwerkelijke CO2-emissiereductie in de industriële keten;
 • Vermindering milieudruk en efficiënt gebruik van grondstoffen: de ecologie komt niet in gevaar bij de winning van grondstoffen en de kwaliteit van de producten blijft beter behouden bij hergebruik;
 • Betaalbaarheid: vermindering van de maatschappelijke kosten;
 • Veiligheid.

Specifieke kenmerken MOOI-project Industrie

In de aanvraag moet minimaal aandacht zijn voor de volgende onderdelen. Uw innovatieproject scoort onder andere hoger als die ook bijdraagt aan:

 • Duurzaamheid en energiezuinigheid: uw innovatie leidt tot daadwerkelijke CO2-emissiereductie in het warmtesysteem van of de warmteoverdracht in het productieproces van de industrie in Nederland;
 • Betaalbaarheid van de productie van hoge of lage temperatuurwarmte: uw innovatie verlaagt de maatschappelijk kosten vergeleken met bestaande technieken;
 • Vermindering van milieudruk en efficiënter gebruik van grondstoffen: op het niveau van individuele materialen en ook van de volledige oplossing vergeleken met standaard alternatieven;
 • Veiligheid: het gebruik van de innovaties leidt tot verbetering van de fysieke, brand-, of cyberveiligheid voor medewerkers en omwonenden van de industrie.

Wilt u meer informatie over de gewenste ontwikkel- en onderzoeksrichtingen? Of de rangschikkingscriteria? U leest hier meer over in de 'Handleiding MOOI 2022' (volgt) en in de bijlagetekst van de Staatscourant-publicatie.

Vragen over MOOI?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?