Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Praktijkleren in de derde leerweg: Administratie en controle

Gepubliceerd op:
12 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
12 januari 2024

U houdt als erkend leerbedrijf tijdens de begeleiding bij de beroepspraktijkvorming van een student de benodigde administratie zelf bij. Deze moet u bij uw aanvraag bijvoegen. Wij controleren bij de afhandeling van uw aanvraag of u aan alle voorwaarden voldoet.

Met het indienen van het aanvraagformulier verklaart u dat u aan de voorwaarden van de regeling voldoet. Uw aanvraag dient u digitaal in.

Administratie

Als aanbieder van een praktijkplaats aan een mbo-student met een onderwijsovereenkomst voor de volledige opleiding (ovo) of een onderwijsovereenkomst voor een deel van de opleiding (odt), beschikt u over de volgende stukken in de administratie:

 1. Een praktijkovereenkomst die door alle noodzakelijke partijen is getekend en waaruit onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden.
   
 2. Een aanwezigheidsregistratie van de student bij de beroepspraktijkvorming binnen uw bedrijf. U kunt hiervoor gebruik maken van het format Aanwezigheidsregistratie beroepspraktijkvorming (pdf) hieronder.

Andere vormen van administratie kunt u eventueel ook gebruiken, zoals:

 • een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem;
 • een presentielijst;
 • een geldig arbeidscontract samengaand met een afwezigheidsregistratie.

Zolang deze de aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate aantoont. De aanwezigheidsuren op school komen niet in aanmerking.

 1. Een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden. U kunt hiervoor gebruik maken van het format Verklaring beroepspraktijkvorming (pdf) hieronder.

Andere vormen van administratie kunt u eventueel ook gebruiken, zoals:

 • een (BPV-)werkboek van de deelnemer;
 • gemaakte opdrachten in het kader van de opleiding; of
 • tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen.

Formats administratie

Voor de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie kunt u de volgende formats gebruiken.

Weken van ziekte of afwezigheid tellen niet mee

Alleen een week waarin daadwerkelijk begeleiding is gegeven telt mee, ongeacht het aantal dagen waarop begeleiding plaatsvond. Een week waarin om welke reden dan ook geen begeleiding heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld door ziekte, verlof of vorstverlet), kunt u niet opvoeren in de aanvraag. Telt u deze weken mee als begeleide weken, dan leidt dit tot een korting in de uitbetaling.

Bewaarplicht

Als werkgever heeft u een bewaarplicht van de relevante documenten gedurende 5 jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bent u tevreden over deze pagina?