Tijdelijk gesloten voor aanvragen

SBIR innovatie in opdracht

Gepubliceerd op:
3 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
21 april 2023

De kern van het instrument SBIR ('Small Business Innovation Research') is de werkwijze waarmee de overheid door een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo helpen innovaties die uit de SBIR-competities voortkomen de maatschappij vooruit.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert SBIR-competities uit in opdracht van verschillende overheidsdiensten. Met een SBIR-competitie kan een opdrachtgever gebruik maken van de innovatiekracht van bedrijven. Iedere SBIR-competitie leidt tot opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling op wisselende onderwerpen. De overheid is daarbij een potentiële afnemer ('launching customer') van de ontwikkelde producten.

Alleen in de periode dat een SBIR-oproep open staat, kunt u daarvoor een offerte aanbieden. Lees meer over de werking van SBIR en over de beoordeling van offertes.

Voordelen voor ondernemers

Met SBIR is het mogelijk om - in opdracht van een overheid - R&D van de eigen onderneming verder te brengen. Dat maakt SBIR vooral ook interessant voor kleine innovatieve ondernemers (inclusief start-ups). Wie alle fasen succesvol doorloopt, maakt immers kans om de overheid als klant te krijgen. SBIR staat voor Small Business Innovation Research, maar SBIR-oproepen zijn toegankelijk voor alle bedrijven, klein of groot, zolang zij afkomstig zijn uit de EU. SBIR houdt rekening met kleinere ondernemingen door de korte doorlooptijden en fasering van de projecten.

Lees meer over de voordelen van SBIR voor ondernemers.

Voordelen voor overheden

SBIR kan worden ingezet door aanbestedende diensten zoals ministeries, uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden (waterschappen, provincies en gemeenten). SBIR biedt de kans externe marktpartijen in te zetten om oplossingen te vinden voor overheidsuitdagingen.
De SBIR-aanpak verkleint de risico's: de overheid betaalt alleen voor de beste projecten en heeft als sturende klant veel invloed op het eindresultaat. Dit maakt de SBIR anders dan een subsidie of financiering, waarbij het stimuleren van innovatie meer het hoofddoel is.

Lees meer over de voordelen van SBIR voor overheden.

RVO ondersteunt ondernemers en overheden

RVO ondersteunt overheidsdiensten die hun vraagstuk via een SBIR-oproep willen oplossen. Wij adviseren over de mogelijkheden en kunnen het hele SBIR proces organiseren.

RVO zet haar netwerken optimaal in om zo veel mogelijk ondernemers te activeren (via website, social media, nieuwsbrief en door informatiebijeenkomsten). Ondernemers die producten en diensten ontwikkelen binnen SBIR krijgen ondersteuning op maat, zodat er werkende oplossingen komen die de markt op kunnen.

Budget

Elke SBIR oproep heeft zijn eigen budget. Lees meer onder het kopje Overzicht oproepen en projecten.

Offerte(s) indienen

U tekent als bedrijf in op een SBIR-oproep. Tijdens de oproepperiode stelt u een offerte op voor de SBIR waaraan u wilt deelnemen. Het traject kent 3 fases waarin u bepaalde stappen moet nemen. Voor de fases 1 en 2 moet u offertes indienen. In fase 3 (eindfase) werkt de ondernemer aan de commercialisatie van zijn innovatie. De aanbestedende dienst bereidt in deze fase een eventuele inkoop voor. RVO heeft in deze eindfase geen rol.

Lees hoe het volledige offertetraject eruitziet

Na uw offertes

Na het indienen van uw offerte(s) krijgt u binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging per mail. Uitslag over de beoordeling van fase-1-voorstellen volgt meestal binnen 8 weken na sluiting van de SBIR.

Voor beide SBIR-fases dient u een rapportage in. U stuurt met deze rapportage een aantal bijlagen mee. Voor de eindrapportages en een paar bijlagen is een format beschikbaar. U stuurt alles naar sbir@rvo.nl.

Lees wat er na het indienen van een offerte gebeurt

Overzicht oproepen en projecten

Openstaande oproepen

Er zijn geen openstaande oproepen.

Overzicht gepubliceerde oproepen

Wilt u weten welke oproepen in het verleden zijn gepubliceerd? Bekijk de overzichtspagina, hier vindt u de oproepen die fase 1 gepasseerd zijn op onderwerp.

Goedgekeurde projecten

Wilt u weten welke projecten per jaar zijn goedgekeurd? Bekijk dan het projectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar. Of kijk op het projectenoverzicht 5 Gas SBIR's dat begin 2020 verscheen.
Op de interactieve kaart vindt u een overzicht van de projecten.

SBIR projectenboek 2011 - 2020

In het SBIR projectenboek 'Vindingrijk Aanbesteden II' vindt u een bundeling van 11 oproepen uit de periode 2011-2020. Per oproep worden 1 of 2 succesvolle projecten uitgelicht. Alle oproepen zijn gelabeld met één of meerdere SDG's (Sustainable Development Goals). De SDG's maken onderdeel uit van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. SBIR draagt dus bij aan de uitdagingen van overheidspartijen én aan de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen.

SBIR in de praktijk

Bent u tevreden over deze pagina?