Gesloten voor aanvragen

Steun voor inkomensverlies visserijsector (SIV)

Gepubliceerd op:
9 maart 2023
Laatst gecontroleerd op:
13 april 2023

Door de Brexit hebben vissers te maken met lagere quota en een kleiner gebied om te vissen. Hierdoor bent u mogelijk inkomsten misgelopen in het eerste kwartaal van 2021. Met de SIV krijgt u hiervoor een tegemoetkoming.

Startdatum:
donderdag 13 april 2023
09:00
Einddatum:
vrijdag 30 juni 2023
17:00
Maximaal € 300.000 per vissersvaartuig en € 900.000 per aanvrager
Totaal budget:
€ 12.000.000

Budget 

Voor de subsidie is € 12 miljoen beschikbaar. 

Hoeveel subsidie u krijgt

U krijgt maximaal € 300.000 subsidie voor een vissersvaartuig. U kunt voor meerdere vaartuigen subsidie aanvragen. In totaal krijgt uw bedrijf maximaal € 900.000. U krijgt 50% van uw inkomensverlies als subsidie. Het gaat om het verlies van het vaartuig en niet van het hele bedrijf. 

Wij berekenen dit verlies met de omzetgegevens in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Deze vergelijken we met inkomsten uit eerdere jaren. Wanneer uw vaartuig is ingeschreven in het Register van vissersvaartuigen bepaalt met welke jaren we de omzetgegevens vergelijken.

Ingeschreven op of na 1 januari 2015

Was uw vaartuig ingeschreven op of na 1 januari 2015? Dan vergelijken we deze met de omzet in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019. 

Ingeschreven voor 1 januari 2015

Was uw vaartuig ingeschreven voor 1 januari 2015? Dan kijken we naar de gemiddelde omzet van de periode 1 januari tot en met 31 maart in de jaren 2015 tot en met 2019. 

Verbonden bedrijven

Is uw bedrijf verbonden met andere bedrijven? Bijvoorbeeld als u meerdere bv’s heeft of als een andere ondernemer 50% van de stemrechten heeft in uw onderneming? Dan geldt het maximale bedrag voor alle verbonden bedrijven samen. 

Andere subsidies uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR)

Deze subsidie komt uit de BAR. Krijgt u al een andere subsidie uit de BAR? Dan kunt u de subsidie SIV niet krijgen. Heeft u de SIV aangevraagd en vraagt u later de subsidie Vissersvaartuig stilliggen Brexit (VSB) aan? Het bedrag dat u voor de SIV krijgt halen wij af van de subsidie VSB. 

U krijgt in totaal niet een hoger bedrag als u meerdere subsidies aanvraagt. 

Vergoeding van uw verzekeraar

Krijgt u voor uw inkomensverlies een vergoeding van uw verzekeraar? Dit bedrag halen we van uw subsidie af. 

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden om subsidie te krijgen. 

 • Het vaartuig staat tijdens een bepaalde periode geregistreerd in het Register voor vissersvaartuigen. Was uw vaartuig ingeschreven op of na 1 januari 2015? Dan geldt deze periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2021. Was uw vaartuig voor 1 januari 2015 ingeschreven? Dan geldt deze periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2021. 
 • Uw omzet is in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 minimaal 30% lager dan in een eerdere periode. Welke periode voor u geldt leest u onder het kopje Hoeveel subsidie u krijgt. 
 • Het subsidiebedrag dat u aanvraagt is minimaal € 15.000. 

Inkomensverlies door Brexit

Uw inkomensverlies komt door de Brexit. Dit is zo als u aan minimaal één van deze voorwaarden voldoet:

 • Uit uw logboekgegevens wordt duidelijk dat minimaal 20% van uw totale visvangst bestond uit vastgestelde soorten en is gevangen in bepaalde gebieden. Dit is 20% in kilogrammen levend gewicht. 
 • Uit uw verkoopdocumenten wordt duidelijk dat minimaal 20% van uw totale visvangst bestond uit vastgestelde soorten en is gevangen in bepaalde gebieden. Dit is 20% in euro’s. 
 • In 2019 heeft u minimaal 60 dagen visserijactiviteiten uitgevoerd in de wateren van het Verenigd Koninkrijk.
 • Van 1 januari 2019 tot en met 16 maart 2019 had u een vismachtiging voor vissen in de wateren van Noorwegen. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 16 maart 2021 was deze niet aan u verleend. 
 • Uit uw logboekgegevens wordt duidelijk dat minimaal 25% van uw totale vangst van Noorse kreeft is gevangen in wateren van het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om ICES-deelgebied 4, het noorden van 53°N. U gebruikte een dubbele bordentrawl met een kleinere maaswijdte dan 95 millimeter. 

Deze gegevens zijn bij ons bekend. Als wij meer informatie nodig hebben krijgt u hierover een bericht.

Administratieve voorwaarden 

Er zijn nog een aantal andere voorwaarden voor deze subsidie: 

 • U meldt het als u schuldsanering, uitstel van betaling of een faillietverklaring bij de rechter heeft aangevraagd. 
 • U meldt het als u denkt dat u zich niet, niet op tijd of niet helemaal aan de voorwaarden kunt houden. 
 • U houdt zich minimaal 5 jaar na onze laatste subsidiebetaling aan de voorwaarde uitsluiting subsidie van het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). 
 • Uit uw administratie wordt duidelijk dat u aan de voorwaarden van deze subsidie voldoet. U bewaart deze administratie minimaal 10 jaar na de beslissing op uw vaststellingsaanvraag. 
 • U werkt mee aan controles van de Audit Autoriteit, de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer. Ook werkt mee aan evaluaties over deze subsidie. Dit doet u tot minimaal 5 jaar na de datum op de beslisbrief van uw vaststellingsaanvraag.

Houdt u zich niet aan de voorwaarden en verplichtingen van de subsidie? Of krijgt u inbreukpunten? Dit kan gevolgen hebben voor uw subsidiebedrag. Bijvoorbeeld dat u minder krijgt of een deel moet terugbetalen.

Na uw aanvraag

We beoordelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing. Hierna krijgt u de betaling. 

Wijzigingen doorgeven

Nadat u uw aanvraag heeft verstuurd, kunt u geen wijzigingen doorgeven.

Wetten en regels

De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u in de publicatie van 12 april 2023 in de Staatscourant.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?