Open voor aanvragen

Social Sustainability Fund (SSF)

Gepubliceerd op:
25 september 2023
Laatst gecontroleerd op:
20 november 2023

Is uw bedrijf actief in Nederland? En wilt u in uw internationale waardeketen de sociale duurzaamheid (social sustainability) verbeteren? Als u in uw toeleveringsketen sociale risico's aanpakt door de inkomens, lonen en arbeidsomstandigheden te verbeteren en kinderarbeid te bestrijden, kunt u daarvoor subsidie aanvragen uit het Social Sustainability Fund (SSF).

Looptijd

Startdatum:
maandag 2 oktober 2023
10:00 (CEST)
Einddatum:
maandag 18 december 2023
14:00 (CET)

Voor wie?

SSF helpt bedrijven die actief zijn in Nederland en die:

 • sociale duurzaamheid in hun internationale waardeketens willen verbeteren;
 • samenwerken met lokale toeleverancier(s) om negatieve sociale effecten te voorkomen, te verminderen of te stoppen;
 • stappen zetten om de OESO-richtlijnen voor IMVO te volgen.

Wilt u een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs? Stuur dan uw e-mail naar ssf@rvo.nl of bel +31 (0) 88 042 42 42.

Hoogte budget en looptijd

SSF is een 3-jarig subsidieprogramma dat loopt van 2023 tot en met 2025. Voor de eerste aanvraagronde in 2023 is een totaalbedrag van € 4 miljoen beschikbaar. In Nederland gevestigde ondernemers of maatschappelijke organisaties (ngo's) kunnen maximaal 70% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000 subsidie aanvragen.

Aanvragers moeten binnen 3 maanden na ontvangst van de subsidie starten en hun project binnen 4 jaar afronden.

Voorwaarden

Penvoerder (aanvrager)

De penvoerder vertegenwoordigt een Nederlands bedrijf of ngo of een buitenlands bedrijf of ngo met een (permanente) vestiging in Nederland, en:

 • vraagt subsidie aan voor activiteiten die gericht zijn op een of meer van de volgende onderwerpen:
  o bestrijding van kinderarbeid;
  o werken aan leefbare lonen of inkomens;
  o zorgen voor goede arbeidsomstandigheden;
 • voeren hun activiteiten uit in een samenwerkingsverband;
 • vraagt subsidie aan voor activiteiten die sociale duurzaamheid in hun waardeketen(s) verbeteren in 1 of meer landen op de SSF-lijst.

De landenlijst vindt u op de Engelstalige SSF-pagina.

Bekijk de landenlijst

Samenwerkingsverband

Een van de voorwaarden is dat bedrijven hun lokale producenten en leveranciers betrekken. Een samenwerkingsverband bestaat in elk geval uit de volgende partijen:

 • 1 bedrijf met een (permanente) vestiging in Nederland (dit kan de penvoerder zijn);
 • 1 lokaal bedrijf;
 • 1 ngo (dit kan de penvoerder zijn);
 • 1 lokale ngo, tenzij de eerder genoemde ngo voldoende kennis heeft van de lokale context en een lokaal netwerk heeft. 

Bedrijven en maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld ngo's) in een samenwerkingsverband moeten voldoen aan het volgende:

 • Elke partner is een rechtspersoon.
 • De penvoerder heeft een integriteitsbeleid.
 • Elke partner is nodig om de doelen van het subsidieproject te bereiken.
 • De bedrijven maken deel uit van dezelfde waardeketen;
 • De penvoerder is gevestigd in Nederland en voert belangrijke activiteiten uit in Nederland;
 • De partners vermoeden sociale risico's of misstanden in hun productieketen, zoals lage lonen, slechte arbeidsomstandigheden of kinderarbeid.

Thema's voor sociale duurzaamheid 

Om sociale duurzaamheidsdoelen te bereiken, moeten bedrijven die een SSF-subsidie aanvragen zich richten op 1 of meer van de volgende 3 thema's:

 1. Bestrijding van kinderarbeid
 2. Leefbare lonen en inkomens
 3. Zekerheid van goede arbeidsomstandigheden

Milieuthema's

U mag milieuproblemen aanpakken, maar alleen als er een direct verband is met 1 of meer van de 3 hoofdthema's. Denk aan regeneratieve landbouw: dat draagt bij een milieu-oplossing, aan hogere inkomens, of aan betere arbeidsomstandigheden.

Lees meer over sociale duurzaamheidsthema's

(I)MVO

Uw project volgt de richtlijnen voor (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen (I)MVO. Wij laten (I)MVO zwaar meewegen bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag. Wij vragen u om:

 • te handelen volgens de OESO-richtlijnen;
 • aan te tonen hoe u uw activiteiten uitvoert volgens deze OESO-richtlijnen.

SSF-subsidie aanvragen

Wilt u eerst een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs? Mail ons of bel +31 (0)88 042 42 42

Het indienen van een quickscan is verplicht. Aan de hand van uw quickscan geven wij advies, waarna u een aanvraag kunt indienen. De penvoerder (aanvrager) dient de aanvraag in namens het samenwerkingsverband, inclusief lokale producenten en leveranciers. 

U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 oktober tot en met 18 december 2023, 15:00 uur (Nederlandse tijd).

SSF werkt volgens het principe 'first come, first served'. Dat betekent dat wij de complete subsidieaanvragen beoordelen op volgorde van binnenkomst.

Uw aanvraag voorbereiden

Voor het aanvragen van subsidie neemt u de volgende stappen:

 • Dien een quickscan in. U vult deze in het Engels in. U kunt dit op elk moment van het jaar doen. Maar let op: u kunt alleen subsidie aanvragen tijdens een aanvraagronde. De deadline voor deze aanvraagronde is 20 november 2023, 23:59 uur (Nederlandse tijd).
 • Zorg ervoor dat u kunt inloggen met eHerkenning. U heeft op dit moment minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Vraag eHerkenning op tijd aan of pas uw niveau aan. De verwerking van uw e-herkenning-aanvraag kan tot 2 weken duren.

Wat heeft u nodig voor uw aanvraag?

Houd de volgende informatie bij de hand voor het indienen van uw aanvraag:

 • het KVK-nummer van uw bedrijf of organisatie (indien van toepassing)
 • uw bankgegevens
 • partnerformulieren
 • projectnaam
 • begroting en subsidiebedrag
 • begin- en einddatum project
 • ingevulde bijlagen. U vult deze in het Engels in.
 • maandag 2 oktober 2023
  Open voor quickscans en subsidieaanvragen, 1e openstelling
 • maandag 9 oktober 202315:00 - 16:00 uur
  Online informatiesessie SSF (Engels)
 • maandag 20 november 2023
  Gesloten voor quickscans voor 1e openstelling
 • maandag 18 december 2023
  Sluiting voor subsidieaanvragen 1e openstelling, om 15:00 uur (Nederlandse tijd
  Deadline

Wetten en regels

Wat is sociale duurzaamheid?

Sociale duurzaamheid betekent:

 • bijdragen aan inclusieve, duurzame productieketens en gendergelijkheid;
 • dat productieketens vrij zijn van kinderarbeid;
 • dat werknemers en kleine producenten werken onder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden;
 • dat producenten en leveranciers een leefbaar loon of inkomen verdienen.

Social Sustainability Fund

SSF steunt ketenpartners die streven naar een duurzaam bedrijfsmodel en die sociale duurzaamheid in hun waardeketen willen verbeteren door:

 • het onderzoeken van risico's en misstanden;
 • het vergroten van transparantie;
 • integratie van duurzaamheids- en inkoopdoelstellingen;
 • het verbeteren van hun duediligenceprocessen (gepaste zorgvuldigheid op het gebied van IMVO);
 • het starten van een langetermijnsamenwerking en -dialoog;
 • het ontwikkelen en uitvoeren van een verbeteractieplan;
 • bij te dragen aan lokale capaciteitsopbouw.

Sociale duurzaamheid in de praktijk

ADMC Group pakt kinderarbeid in Egypte aan. Door ouders te helpen om op andere manieren geld te verdienen, kunnen meer kinderen naar school.

"Via 'El Kassib' gaan nu al 922 jongens en 460 meisjes uit El Zabaleen naar school. De seminars en workshops van RVO gaven ons handvatten om een enorm probleem in kleine stukjes aan te pakken."

Sara Benjamin
ADMC Group

Achtergrond

Niet-duurzame en schadelijke productie maakt nog steeds deel uit van veel internationale waardeketens. Ondernemers zijn zich niet altijd bewust van de IMVO-risico's in hun productieketens. Ook kan het zijn dat ze weinig invloed hebben op hun leveranciers, of ze hebben geen duidelijke aanpak om de problemen op te lossen.

Er zijn verschillende richtlijnen die bedrijven aanmoedigen om verantwoord te ondernemen. Bijvoorbeeld:

Meer weten over sociale duurzaamheidsprojecten?

Bekijk onze pagina over duurzame en verantwoorde internationale waardeketens.

Samen verbeteren we mensenrechten, bestrijden we kinderarbeid en pakken we milieuvervuiling aan.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?