Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling groepshulpen kinderopvang

Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2024
Gepubliceerd op:
29 april 2024

Verzorgt u als geregistreerd kindercentrum een praktijk(leer)plaats voor een groepshulp in de kinderopvang met een arbeidsovereenkomst van minimaal een jaar? Kijk of u via de Subsidieregeling groepshulpen kinderopvang een tegemoetkoming kunt krijgen voor de inzet en doorontwikkeling van groepshulpen.
 

Hoogte financiering en budget

Startdatum:
maandag 4 november 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 29 november 2024
17:00
Maximaal € 10.056 per groepshulp
Totaal budget:
€ 1.590.000

De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de groepshulp. U kunt als aanvrager maximaal € 10.056 per groepshulp krijgen. De tegemoetkoming wordt berekend naar rato van het aantal contracturen dat de groepshulp op basis van de arbeidsovereenkomst per week werkt. Hierbij geldt een maximum van 36 contracturen.

U kunt per aanvraagperiode subsidie voor maximaal 2 groepshulpen krijgen.

Budget 2025 en 2026

Voor de aanvraagperiode in 2025 is € 1.735.000 beschikbaar. In 2026 is dat € 1.775.000.

Voorwaarden

U kunt alleen subsidie krijgen als u voor de betreffende groepshulp óók subsidie toegekend heeft gekregen via de Subsidieregeling praktijkleren of de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

Lees de overige voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Aanvraagperiodes

Er zijn in totaal 3 aanvraagperiodes:

 • van 4 november 2024, 09:00 uur tot en met 29 november 2024, 17:00 uur;
 • van 3 november 2025, 09:00 uur tot en met 28 november 2025, 17:00 uur;
 • van 2 november 2026, 09:00 uur tot en met 27 november 2026, 17:00 uur.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Onderstaande tips helpen u hierbij:

 1. Zorg op tijd voor eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. eHerkenning is een persoonlijk inlogmiddel voor bedrijven en organisaties. Hiermee doet u veilig online zaken met de overheid.
 2. Zorg dat uw administratie op orde is.
 3. Houd uw aanvraag voor Subsidieregeling praktijkleren en/of Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg (met bijbehorend referentienummer) bij de hand.

Intermediair

Intermediairs en tussenpersonen hebben een ketenmachtiging nodig als zij voor andere bedrijven en organisaties een aanvraag willen indienen. Bent u een intermediair of tussenpersoon en vraagt u subsidie aan voor een ander bedrijf?

 • Log in per bedrijf met eHerkenning niveau 3 en een ketenmachtiging 'RVO-diensten op niveau 3' of 'Alle diensten op niveau 3'. Bij een juist gebruik van ketenmachtiging ziet u rechtsboven in uw scherm 'Handelend namens [Bedrijfsnaam]' staan.
 • Lukt het niet om namens een ander bedrijf in te loggen? Log dan in op de website van uw eHerkenningsleverancier en controleer hier het niveau van uw eHerkenningsmiddel. Kijk ook voor welke bedrijven en periode u bent gemachtigd.
 • Als intermediair vraagt u de ketenmachtiging op tijd aan. Houd hierbij rekening met een levertijd van een aantal weken.

Na uw aanvraag

RVO neemt per aanvraagperiode alle op tijd ingediende volledige aanvragen in behandeling. Binnen 13 weken na de sluiting van een aanvraagperiode besluit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gelijktijdig over alle in die aanvraagperiode ingediende aanvragen. Vervolgens wordt aan de hand van alle toegekende aanvragen het subsidiebedrag per groepshulp berekend. Daarna volgen de individuele beschikkingen. Deze beschikking is direct de vaststelling van de subsidie.

Binnen 2 weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvangt u het bedrag op uw bankrekening. Denkt u er aan uw financiële administratie tijdig op de hoogte te stellen van de uitbetaling?

Controle en handhaving

Wij controleren of het juist is dat u subsidie krijgt. Bewaar daarom documenten en facturen van uw aanvraag minimaal 5 jaar. Dit geldt ook voor de arbeidsovereenkomst van de groepshulp. Tijdens een controle kunnen we hierom vragen.

Voorbeeldberekening

Bij een contract van 36 uur per week is de subsidie maximaal € 10.056 per groepshulp.

 • Heeft een groepshulp een contract van 18 uur per week? Dan krijgt de aanvrager € 5.028 aan subsidie voor deze groepshulp als het subsidieplafond niet wordt overschreden.
  Berekening: (18/36=) 0,50x € 10.056 = € 5.028.
 • Heeft een groepshulp een contract van meer dan 36 uur per week? Dan berekenen wij het subsidiebedrag toch op basis van 36 uur. Het deeltijdpercentage kan dus nooit hoger zijn dan 1.

Als het beschikbare subsidiebudget in een aanvraagperiode wordt overschreden, wordt het toegekende bedrag naar rato van het aantal aanvragen naar beneden bijgesteld. Zie het volgende voorbeeld.

Voorbeeld aanvraagperiode 2024

 • Beschikbaar subsidiebudget aanvraagperiode 2024: € 1.590.000
 • Aantal aanvragen voor groepshulpen met een inzet van 36 uur die voldoen aan de eisen van de regeling: 316
 • Totaal aangevraagd bedrag door aanvragers die aan de eisen van de regeling voldoen: € 10.056 x 316 = € 3.177.696
 • Aantal uren groepshulp: 36 (deeltijdpercentage is 36/36 = 1)

Berekening: € 1.590.000 / € 3.177.696 = 0,5 x € 10.056 x 1 = € 5.028 per groepshulp die 36 uur werkt.

Wetten en regels

In opdracht van:
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bent u tevreden over deze pagina?