Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Indirecte kostencompensatie ETS (IKC-ETS)

Gepubliceerd op:
22 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
11 oktober 2023

Heeft uw bedrijf processen die veel stroom vragen? Dan is de subsidieregeling voor compensatie van de kosten van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) mogelijk interessant voor u. Deze kosten betaalt uw bedrijf indirect via de energierekening.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 1 september 2022
09:00
Einddatum:
vrijdag 30 september 2022
23:59
Totaal budget:
€ 81.600.000

Emissierechten geven landen of bedrijven het recht om schadelijke stoffen, zoals CO2, uit te stoten. Het Europese systeem van emissiehandel verplicht Europese elektriciteitsproducenten om emissierechten aan te kopen voor hun CO2-uitstoot.

De kosten hiervan berekenen zij door in de elektriciteitsprijzen. Europese bedrijven hebben hierdoor hogere elektriciteitskosten. Zij ervaren daarom mogelijk een concurrentienadeel ten opzichte van ondernemingen uit landen buiten Europa. Dit brengt een koolstofweglekrisico (risico op 'carbon leakage') met zich mee. Er is sprake van carbon leakage als productie met bijhorende CO2-uitstoot zich verplaatst van binnen de EU naar buiten de EU vanwege de lasten en kosten van het Europese emissiehandelssysteem.

De regeling Indirecte kostencompensatie ETS (IKC-ETS) verlaagt dit risico door de  indirecte ETS-kosten die bedrijven maken bij hun productie te compenseren. De regeling is beschikbaar voor bedrijven uit enkele specifieke bedrijfstakken.

Vernieuwing van de subsidieregeling

Deze regeling is een vernieuwing van de Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS. De regeling voor de compensatiejaren 2013 - 2020 is geëindigd.

De Europese Commissie heeft deze Nederlandse regeling goedgekeurd. De regeling is op 31 augustus 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorwaarden

De uitgangspunten voor de IKC-ETS zijn vastgelegd in de EU-richtsnoeren voor staatssteun in het kader van het handelssysteem in broeikasgasemissierechten na 2021. U vindt deze onder 'EU-richtsnoeren' op deze pagina. Deze richtsnoeren bepalen onder meer de voorwaarden voor de compensatie.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kon subsidie aanvragen van 1 september 2022, 09:00 uur  tot  30 september 2022, 24:00 uur.

  Bijlagen bij uw aanvraag

  Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. De volgende documenten zijn vereist bij een aanvraag. U vindt deze documenten nog terug via onderstaande knop 'Uw ingediende aanvraag beheren'.

  • Rekensheet;
  • Schematische weergave van het productieproces;
  • Is het subsidiebedrag € 125.000 of meer? Stuur dan een rapport van feitelijke bevindingen van een accountant of accountant-administratieconsulent mee.
  • Is het subsidiebedrag € 25.000 of meer? En minder dan € 125.000? Stuur dan een verklaring van een onafhankelijke deskundige derde mee. Dit is een accountant, accountant-administratieconsulent, administratiekantoor of fiscaal adviseur, die niet verbonden is aan de (moeder)organisatie. Deze partij moet een onafhankelijk oordeel kunnen geven.

  U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

  Na uw aanvraag

  De beoordelingstermijn is 13 weken.

  In deze ETS-openstelling controleren we de aangeleverde data. Dit komt door het beëindigen van de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MJA3/MEE). Wij doen dit met  de derdenverklaring of het rapport van feitelijke bevindingen.

  Daarnaast maken wij bij de beoordeling gebruik van gegevens van de NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) en gegevens van de EED-auditplicht.

  Wijzigingen Nederlandse IKC-ETS-regeling 2022

  De nieuwe EU-richtsnoeren zijn op verschillende punten gewijzigd, ten opzichte van de oude EU-richtsnoeren (2012). De wijzigingen in het kort: 

  EU-richtsnoeren

  Publicaties

  Vragen over de IKC-ETS?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?