Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) Aanschaf

Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2024
Gepubliceerd op:
1 juli 2024

Bent u ondernemer en wilt u op eigen of gehuurd terrein laadinfrastructuur aanleggen voor elektrische voertuigen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) Aanschaf. 

Aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 24 september 2024
09:00
Einddatum:
dinsdag 31 december 2024
12:00

Webinar

In het webinar Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) geven we informatie over de regeling en laten we zien hoe u er gebruik van kunt maken.

 • dinsdag 3 september 2024 10:00 - 11:30
  Webinar Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA)

Budget

Het totaalbudget van SPRILA is voor SPRILA Aanschaf en SPRILA Advies samen. Hieronder ziet u hoeveel subsidie er per activiteit beschikbaar is.

Verdeling budget

 
Activiteit Budget
Advies voor en aanleg van laadinfrastructuur voor AC-laadstations € 17.900.000
Advies voor en aanleg van laadinfrastructuur voor DC-laadstations voor andere aanvragers dan OV-concessiehouders of touringcarbedrijven  € 15.542.000
Advies voor en aanleg van laadinfrastructuur voor DC-laadstations voor OV-concessiehouders of touringcarbedrijven  € 3.480.000
Investeringen in een stationaire batterij voor andere aanvragers dan OV-concessiehouders of touringcarbedrijven € 4.500.000*
Investeringen in een stationaire batterij voor OV-concessiehouders of touringcarbedrijven € 800.000*

Voor wie?

Deze regeling is voor ondernemers met een KVK-inschrijving die in Nederland gevestigd zijn. De regeling is er ook voor concessiehouders van openbaar vervoer. Een concessiehouder is een vervoerder met een vergunning voor openbaar busvervoer.

Exploitanten van laadinfrastructuur komen alleen in aanmerking voor SPRILA Aanschaf voor laadinfrastructuur voor eigen voertuigen of voertuigen van werknemers.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor een deel van de kosten voor de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en de aanleg hiervan. Deze laadinfrastructuur wordt geplaatst op uw terrein of het terrein dat u huurt, en dat niet te allen tijde publiek toegankelijk is. De laadinfrastructuur bestaat uit:

 • de basislaadinfrastructuur, inclusief de hoofdaansluiting en de bekabeling;
 • een of meer DC-laadstations met een vermogen vanaf 20 kW met minimaal één laadpunt; 
 • en/of een of meer AC-laadstations met een vermogen van minimaal 11 kW met samen minimaal 4 laadpunten;
 • en/of een of meer AC-laadstations met een vermogen vanaf 43 kW.

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor een laadstation tot en met 350 kW. Alleen concessiehouders van openbaar vervoer kunnen ook subsidie aanvragen voor laadstations vanaf een vermogen van 600 kW.

Samen met minimaal € 25.000 subsidie voor laadinfrastructuur kunt u subsidie aanvragen voor een stationaire batterij. Aan het vermogen en de capaciteit van de batterij zijn voorwaarden verbonden. De batterij mag een maximaal vermogen hebben van 50% van het gecontracteerd vermogen en een C-waarde van maximaal 0,25. De opslagcapaciteit van de batterij is maximaal 1.000 kWh.

Hoeveel subsidie?

De subsidie is per aanvrager maximaal € 350.000 per kalenderjaar. 

De subsidie voor een stationaire batterij van maximaal 1.000 kWh is:

 • € 160 per kWh voor mkb
 • € 80 per kWh voor een groot bedrijf

Voor concessiehouders van openbaar vervoer geldt geen maximaal bedrag. Per kalenderjaar kunt u één aanvraag indienen per locatie. 

In aanloop naar de openingsdatum vindt u op deze pagina een rekentool waarmee u direct ziet of u in aanmerking komt voor meer of minder dan € 25.000 subsidie.

Subsidiebedragen voor mkb'ers en grote bedrijven per stroomtoevoer en vermogen

Stroomtoevoer en vermogen mkb groot bedrijf
AC-laadstation met een vermogen vanaf 11 kW € 904 € 452 
AC-laadstation met een vermogen vanaf 43 kW € 2.400 € 1.200
DC-laadstation met een vermogen vanaf 20 kW € 5.279 € 2.640
DC-laadstation met een vermogen vanaf 50 kW € 12.842 € 6.421 
DC-laadstation met een vermogen vanaf 150 kW € 37.287 € 18.644
DC-laadstation met een vermogen vanaf 225 kW € 55.069 € 27.535
DC-laadstation met een vermogen vanaf 350 kW € 83.393 € 41.696
DC-laadstation met een vermogen vanaf 600 kW - € 70.306

Voorwaarden

 • U bent ondernemer of concessiehouder van openbaar vervoer
 • U heeft een KVK-inschrijving 
 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland 
 • U plaatst de laadinfrastructuur op uw eigen terrein of op terrein dat u huurt
 • U rondt de plaatsing van de infrastructuur af binnen maximaal 24 maanden. Dit gaat in op het moment dat wij u subsidie verlenen.

Wat moet u weten voor uw aanvraag? 

Subsidiebedrag bepaalt moment van aanvragen

Minder dan € 25.000 subsidie

Bepaal of u in aanmerking komt voor meer of minder dan € 25.000 subsidie. Dit is belangrijk om het moment te bepalen waarop u subsidie aanvraagt. Is het subsidiebedrag lager dan € 25.000? Laat dan eerst de laadinfrastructuur aanleggen en vraag daarna subsidie aan. Aanvragen doet u binnen 13 weken na de datum waarop de werkzaamheden klaar zijn. 

Dient u de aanvraag in op de dag dat of nadat het budget is overtekend (als er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is) en is het subsidiebedrag lager dan € 25.000? Dan geldt de doorschuifbepaling. Dat betekent dat we de 1e dag waarop u kunt aanvragen in het jaar daarna als de datum van indiening zien.

Meer dan € 25.000 subsidie

Is het subsidiebedrag hoger dan € 25.000? Dan vraagt u de subsidie aan met een offerte, voordat u de opdracht heeft gegeven en de werkzaamheden laat uitvoeren. Let op: een getekende offerte zien we als een gegeven opdracht.

Bepaal de laadbehoefte van de gebruikers van de laadinfrastructuur 

Dit is afhankelijk van het aantal gereden kilometers, de bestemming en de thuisbasis van het voertuig.

Huidige netaansluiting en huidig (gecontracteerd) vermogen

Deze gegevens zijn vaak zichtbaar op de factuur van de netbeheerder.

Het benodigde vermogen van de laadpunten 

Bepaal welk vermogen geschikt is voor uw situatie.

Uw aanvraag voorbereiden

Wij beoordelen alleen volledige aanvragen. Zorg daarom dat u onderstaande bij de hand heeft als u aanvraagt.

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. U vindt deze ook in Mijn RVO. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst per datum. We streven ernaar binnen 13 weken te beslissen over uw aanvraag. U kunt de status van uw aanvraag ook volgen in Mijn RVO. 

Verlenen wij u subsidie en is het bedrag hoger dan € 25.000? Dan ontvangt u 50% van het subsidiebedrag als voorschot. Is het subsidiebedrag lager dan € 25.000? Dan wordt de subsidie direct vastgesteld. U ontvangt dan direct het volledige vastgestelde subsidiebedrag.

Vaststelling aanvragen

Bij een aanvraag van € 25.000 of hoger vraagt u na het afronden van de werkzaamheden vaststelling aan. U ontvangt daarna het resterende subsidiebedrag, afhankelijk van de beoordeling van de vaststelling.

Uitstel aanvragen

Blijkt na aanvraag dat u meer dan 24 maanden nodig heeft voor de aanleg? Dan kunt u eenmalig uitstel aanvragen voor een periode van 12 maanden.

Milieu-investeringsaftrek na uw aanvraag

Heeft u de SPRILA Aanschaf aangevraagd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Als u MIA heeft aangevraagd trekken we het vaste percentage milieu-investeringaftrek van 11,25%, berekend over de in aanmerking komende investeringskosten, af van het subsidiebedrag.

Let op: u moet de MIA zelf aanvragen. Doe dit binnen 3 maanden nadat de overeenkomst definitief is gemaakt. Geef op het aanvraagformulier voor MIA aan dat u subsidie via SPRILA ontvangt. Vul ook het subsidiebedrag in dat u ontvangt.

Wetten en regels

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?