Gesloten voor aanvragen

TSE: Systeemintegratie op de Noordzee

Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2023
Gepubliceerd op:
20 juni 2017

Meer synergie in de activiteiten voor windenergie en de bestaande gas- en oliefaciliteiten op de Noordzee versnelt de energietransitie. Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling op dit gebied? De tender Systeemintegratie op de Noordzee ondersteunt u daarbij.

Budget

Startdatum:
maandag 2 juli 2018
09:00
Einddatum:
dinsdag 6 november 2018
17:00
Totaal budget:
€ 1.000.000

Waar krijgt u subsidie voor?

Onderzoekt of ontwikkelt u nieuwe componenten, producten, tools en diensten die integratie van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten? Spelen daarbij zowel transport van energie, opslag als het afstemmen van vraag en aanbod een rol en ligt de horizon voor implementatie tussen 2020 en 2040? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie Systeemintegratie op de Noordzee.

De projecten moeten meerwaarde creëren, doordat offshore windparken samenwerken met gas- en olieactiviteiten op de Noordzee. Die meerwaarde kan bestaan uit:

  • lagere kosten van windenergie op zee én integratie in het energiesysteem,
  • een snellere energietransitie zodat CO2-emissiereductiedoelen eerder worden gehaald, of
  • een groter potentieel voor offshore wind door nieuwe innovatieve oplossingen.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Die vindt u in de bijlage onderaan deze paragraaf. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Meer weten?

Vragen over Systeemintegratie op de Noordzee?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?