Gesloten voor aanvragen

TSE: Systeemintegratie op de Noordzee

Gepubliceerd op:
20 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
4 november 2020

Meer synergie in de activiteiten voor windenergie en de bestaande gas- en oliefaciliteiten op de Noordzee versnelt de energietransitie. Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling op dit gebied? De tender Systeemintegratie op de Noordzee ondersteunt u daarbij.

Deze regeling is gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Voor wie?

Onderzoekt of ontwikkelt u nieuwe componenten, producten, tools en diensten die integratie van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten? Spelen daarbij zowel transport van energie, opslag als het afstemmen van vraag en aanbod een rol en ligt de horizon voor implementatie tussen 2020 en 2040? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie Systeemintegratie op de Noordzee.

De projecten moeten meerwaarde creëren, doordat offshore windparken samenwerken met gas- en olieactiviteiten op de Noordzee. Die meerwaarde kan bestaan uit:

  • lagere kosten van windenergie op zee én integratie in het energiesysteem,
  • een snellere energietransitie zodat CO2-emissiereductiedoelen eerder worden gehaald, of
  • een groter potentieel voor offshore wind door nieuwe innovatieve oplossingen.

Budget

Het subsidiebudget voor Systeemintegratie op de Noordzee 2018 is € 1 miljoen.

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Na uw aanvraag

U kon subsidie aanvragen van 2 juli 2018 tot 6 november 2018. Voert u een project uit? Dan kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u vaststelling aanvragen.

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Downloads

Vragen over Systeemintegratie op de Noordzee?

Neem contact met ons op

 

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?