Gesloten voor aanvragen

TSE: Geo-energie

Laatst gecontroleerd op:
16 december 2022
Gepubliceerd op:
4 mei 2015

Bent u bezig met innovatieve ontwikkelingen voor duurzame energie zoals geothermie of niet-fossiele energieopslag? Houdt u daarbij rekening met risico's, veiligheid, integriteit en het maatschappelijk draagvlak? Kijk dan of u in aanmerking komt voor subsidie.

De regeling is gesloten. U kon de subsidie Geo-energie van 1 juli 2019, 9:00 uur tot 8 oktober 2019, 17:00 uur aanvragen.

Doel van de regeling is nieuwe ontwikkelingen voor het kostenefficiënt, veilig en robuust realiseren van geothermie. Net als het ontwikkelen van de mogelijkheden voor niet-fossiele energieopslag. Denk aan nieuwe betaalbare concepten, componenten en producten voor winning van duurzame energie uit de diepe ondergrond of opslag van duurzame energie in de diepe ondergrond.

Belangrijke aspecten zijn:

  • risico’s verminderen
  • de integriteit van de installaties voor het gebruik van de diepe ondergrond
  • het vergroten van maatschappelijk draagvlak

Budget

Subsidiebudget Geo-energie

Tender Subsidieplafond
Geo-energie-projecten

€ 1 miljoen

Voorwaarden

Het project moet passen in de beschrijving van deze programmalijn. Deze kunt u vinden in de download ‘Programmalijn Geo-energie 2019’ onderaan deze pagina. Bekijk de specifieke beoordelingscriteria op Beoordelingscriteria Geo-energie. Of ga meteen naar de algemene voorwaarden.

Downloads

Na uw aanvraag

Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikkingProjecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

De beoordelingstermijn hiervan is 8 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met 8 weken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn hiervan is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Bijlagen

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u mee de Controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 en de eindrapportage in het volgende format:

Vragen over Geo-energie?

Neem contact met ons op


 

In opdracht van:
  • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?