Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022 Startende ondernemingen

Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2023
Gepubliceerd op:
9 mei 2022

Schreef u uw mkb-onderneming voor het eerst in bij de KVK in de periode van na 30 juni 2020 tot en met 30 september 2021? En draaide u in het 1e kwartaal van 2022 minder omzet dan verwacht door de coronamaatregelen? Dan kon u in aanmerking komen voor coronasteun voor starters. Tot 2 augustus 2022 17.00 uur kon u een aanvraag indienen voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022 Startende ondernemingen.

De Startersregeling Q1 2022 was open voor aanvragen van 7 juni 2022 09:00 uur tot 2 augustus 2022 17:00 uur.

Lees meer over het aanvraagproces.

Bekijk in 1 minuut de video over wat de Startersregeling inhield.

Twee aparte regelingen: De Q4 2021 en de Q1 2022

De Startersregeling Q1 2022 gold alleen voor omzetverlies door coronamaatregelen in het 1e kwartaal van 2022. Daarnaast was er de Startersregeling Q4 2021. Die was er voor omzetverlies door coronamaatregelen in het 4e kwartaal van 2021. U kon beide startersregelingen apart aanvragen. 

Voorwaarden coronasteun voor starters

De belangrijkste voorwaarden voor de coronasteunmaatregelen voor starters waren: 

  • U had een mkb-onderneming. Om te toetsen of uw organisatie een mkb-onderneming is, gebruikt u de online mkb-toets.
  • U schreef deze mkb-onderneming in bij de KVK na 30 juni 2020 en uiterlijk 30 september 2021.
  • Het omzetverlies in het 1e kwartaal (Q1) 2022 was 30% of hoger, in vergelijking met Q3 2021. 
  • De subsidie werd gebaseerd op het omzetverlies, het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoorde en het subsidiepercentage van 100%.
  • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal was € 1.500.
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal was € 100.000.
  • Bij een aanvraag voor een subsidiebedrag van meer dan € 25.000, was u  verplicht een verklaring van een deskundige derde aan te leveren. Zoals een verklaring van een accountant of een boekhouder: de zogenoemde derdenverklaring.
  • Uw onderneming had minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur of opgang van het huisadres. Op deze vestigingseis waren een paar uitzonderingen, zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca. Zie hiervoor ook: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022 .
  • Uw onderneming had minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. De gemiddelde hoogte van de vaste lasten in een kwartaal berekenden we met de omzet en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoorde. Het ging daarbij dus niet om uw werkelijke vaste lasten.

Let op: u betaalt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de subsidie die u ontving uit de TVL Q1 2022 startende ondernemingen (voor eerdere TVL-regelingen hoefde dat niet).

Lees alle voorwaarden

Hoogte van de subsidie

Hoeveel u ontving, hing af van uw omzetverlies en uw branche.

Aanvragen

U kon de Startersregeling Q1 2022 aanvragen van 7 juni 2022 09:00 uur tot 2 augustus 2022 17:00 uur. Lees ook hoe het aanvraagproces voor de Startersregeling Q1 2022 verloopt. Van voorbereiden tot en met aanvragen.

Lees meer over het aanvraagproces.

Na uw aanvraag

Wij streefden ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen. Binnen maximaal 8 weken hoorde u of wij uw aanvraag goedkeurden.

Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurde.

Berekening

Lees hoe we de Startersregeling Q1 2022 berekenden. Met een uitleg over de berekening en een rekenvoorbeeld.

Berekening van de subsidie.

Controle en handhaving

Wij controleerden de aanvragen en gebruikten daarbij gegevens van de Belastingdienst. Ook als deze via een intermediair liepen. Constateerden wij dat u geen recht had op de tegemoetkoming? Dan konden wij uw aanvraag afwijzen. Als wij de tegemoetkoming ten onrechte hadden verstrekt, corrigeerden wij dit bij de vaststelling. Bij de vaststelling konden wij het uitbetaalde bedrag lager of op € 0 vaststellen. U moest het te veel betaalde bedrag dan terugbetalen.

Dient u na het verlenen van de TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in. Dit kan tot 5 jaar na de vaststelling van de subsidie.

Vragen over de startersregeling?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?