Gesloten voor aanvragen

Vissersvaartuig stilliggen door Brexit (VSB)

Laatst gecontroleerd op:
13 april 2023
Gepubliceerd op:
9 maart 2023

Door de Brexit hebben vissers te maken met lagere quota en een kleiner gebied om te vissen. Dit kan ervoor zorgen dat u minder dagen op zee vist en minder vangt. Heeft uw vaartuig stilgelegen in 2021 en/of 2022? Met de VSB krijgt u hiervoor een tegemoetkoming.

Startdatum:
donderdag 13 april 2023
09:00
Einddatum:
vrijdag 30 juni 2023
17:00
Totaal budget:
€ 33.000.000

Budget

Voor de subsidie is € 33 miljoen beschikbaar.

Hoeveel subsidie u krijgt

We berekenen uw subsidie met het aantal dagen dat uw vaartuig stillag en de gemiddelde jaaromzet van uw vaartuig.

Berekening: subsidiebedrag = (gemiddelde jaaromzet x 0,7) x (aantal stilligdagen / 365)

Krijgt u voor uw inkomensverlies een vergoeding van uw verzekeraar? Dit bedrag halen we van uw subsidie af.

Toelichting op de berekening

Wageningen Economic Research heeft onderzoek gedaan naar de kosten die u ook maakt als uw vaartuig stilligt. Ongeveer 30% van alle kosten zijn variabel en heeft u dus niet als u stilligt. We vermenigvuldigen uw gemiddelde jaaromzet daarom met 0,7. Het gaat om de jaaromzet van het vaartuig in de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit zijn de laatste normale jaren voor het coronavirus.

Andere subsidies uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR)

Deze subsidie komt uit de BAR. Heeft u ook de subsidie Saneren van vissersvaartuigen (SVV) aangevraagd? U mag de subsidie Vissersvaartuig stilliggen Brexit (VSB) ook aanvragen. Het bedrag dat u voor VSB krijgt trekken wij van de subsidie SVV af.

Er is nog een subsidie uit de BAR, dit is de Steun voor inkomensverlies visserijsector (SIV). Heeft u de SIV eerst aangevraagd? Het bedrag dat u voor de SIV krijgt halen wij van de VSB af. Vraagt u de VSB eerst aan? Dan kunt u de SIV niet krijgen.

U krijgt in totaal niet een hoger bedrag als u meerdere subsidies aanvraagt. 

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden om subsidie te krijgen.

  • Uw vaartuig lag minimaal 5 periodes stil. Een stilligperiode is ononderbroken en duurt minimaal 168 uur. Deze periodes waren tussen 1 januari 2021 en 24 december 2022. De dagen 25 december 2021 tot en met 31 december 2021 tellen niet mee.
  • U voerde 120 dagen per jaar visserijactiviteiten uit in 2 aansluitende kalenderjaren. Deze 2 jaren liggen in de periode van 2018 tot en met 2022, bijvoorbeeld 2021 en 2022. Tijdens de periode was het vaartuig ingeschreven in het Register voor vissersvaartuigen.
  • Minimaal 20% van uw totale visvangst bestond uit vastgestelde soorten en is gevangen in bepaalde gebieden. We kijken naar 20% van het volume (kilogram) of 20% van de waarde in euro’s. We kijken hiervoor naar een periode van 2 aansluitende kalenderjaren. Deze 2 jaren liggen in de periode van 2018 tot en met 2022, bijvoorbeeld 2021 en 2022.
  • Uw satellietvolgapparatuur (VMS) is ingeschakeld tijdens de stilligperiodes. Heeft u deze apparatuur niet? Dan kijken we in uw logboekgegevens of er tijdens de stilligperiode geen visserijactiviteiten zijn geregistreerd. Ook stuurt u dan een verklaring van de havenmeester mee. Hierin staat dat uw vaartuig de haven niet heeft verlaten.

Administratieve voorwaarden

Er zijn nog een aantal andere voorwaarden voor deze subsidie:

  • U meldt het als u schuldsanering, uitstel van betaling of een faillietverklaring bij de rechter heeft aangevraagd.
  • U meldt het als u denkt dat u zich niet, niet op tijd of niet helemaal aan de voorwaarden kunt houden.
  • U houdt zich minimaal 5 jaar na onze laatste subsidiebetaling aan de voorwaarde uitsluiting subsidie van het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF).
  • Uit uw administratie wordt duidelijk dat u aan de voorwaarden van deze subsidie voldoet. U bewaart deze administratie minimaal 10 jaar na de beslissing op uw vaststellingsaanvraag.
  • U werkt mee aan controles van de Audit Autoriteit, de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer. Ook werkt u mee aan evaluaties over deze subsidie. Dit doet u tot minimaal 5 jaar na de datum op de beslisbrief van uw vaststellingsaanvraag.

Houdt u zich niet aan de voorwaarden en verplichtingen van de subsidie? Of krijgt u inbreukpunten? Dit kan gevolgen hebben voor uw subsidiebedrag. Bijvoorbeeld dat u minder krijgt of een deel moet terugbetalen.

Na uw aanvraag

We beoordelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing. Hierna krijgt u de betaling.

Wijzigingen doorgeven

Nadat u uw aanvraag heeft verstuurd, kunt u geen wijzigingen doorgeven.

Wetten en regels

De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u in de publicatie van 12 april 2023 in de Staatscourant.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?