Bijna open voor aanvragen

Vissersvaartuig stilliggen door Brexit (VSB)

Gepubliceerd op:
9 maart 2023

Door de Brexit hebben vissers te maken met lagere quota en een kleiner gebied om te vissen. Dit kan ervoor zorgen dat u minder dagen op zee vist en minder vangt. Heeft uw vaartuig stilgelegen in 2021 en/of 2022? Met de VSB krijgt u hiervoor een tegemoetkoming.

Budget en looptijd

Totaal budget:
€ 33.000.000

Deze regeling is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Budget

Voor de subsidie is € 33 miljoen beschikbaar.

Hoeveel subsidie u krijgt

We berekenen uw subsidie met het aantal dagen dat uw vaartuig stillag en de gemiddelde jaaromzet van uw vaartuig.

Berekening: subsidiebedrag = (gemiddelde jaaromzet x 0,7) x (aantal stilligdagen / 365)

Krijgt u voor uw inkomensverlies een vergoeding van uw verzekeraar? Dit bedrag halen we van uw subsidie af.

Toelichting op de berekening

U krijgt subsidie voor uw vaste kosten. Deze kosten heeft u ook als het vaartuig stilligt. Wageningen Economic Research heeft hier onderzoek naar gedaan, ongeveer 70% van alle kosten zijn vast. We vermenigvuldigen uw jaaromzet daarom met 0,7. Het gaat om de gemiddelde jaaromzet van het vaartuig in de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit zijn de laatste normale jaren voor het coronavirus.

Andere subsidies uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR)

Deze subsidie komt uit de BAR. Heeft u ook de subsidie Saneren van vissersvaartuigen (SVV) aangevraagd? U mag de subsidie Vissersvaartuig stilliggen Brexit (VSB) ook aanvragen. Het bedrag dat u voor VSB krijgt trekken wij van de subsidie SVV af.

Er is nog een subsidie uit de BAR, dit is de Steun voor inkomensverlies visserijsector (SIV). Heeft u de SIV eerst aangevraagd? Het bedrag dat u voor de SIV krijgt halen wij van de VSB af. Vraagt u de VSB eerst aan? Dan kunt u de SIV niet krijgen.

U krijgt in totaal niet een hoger bedrag als u meerdere subsidies aanvraagt. Zorg ervoor dat u op tijd een subsidie kiest en de aanvraag doet. We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden om subsidie te krijgen.

  • Uw vaartuig lag minimaal 5 periodes stil. Een stilligperiode is ononderbroken en duurt minimaal 168 uur. Deze periodes waren tussen 1 januari 2021 en 24 december 2022. De dagen vanaf 24 december 2021 tot en met 31 december 2021 tellen niet mee.
  • U voerde 120 dagen per jaar visserijactiviteiten uit in 2 aansluitende kalenderjaren. Deze 2 jaren liggen in de periode van 2018 tot en met 2022, bijvoorbeeld 2021 en 2022. Tijdens de periode was het vaartuig ingeschreven in het Register voor vissersvaartuigen.
  • Minimaal 20% van uw totale visvangst bestond uit vastgestelde soorten en is gevangen in bepaalde gebieden. We kijken naar 20% van het volume (kilogram) of 20% van de waarde in euro’s. We kijken hiervoor naar een periode van 2 aansluitende kalenderjaren. Deze 2 jaren liggen in de periode van 2018 tot en met 2022, bijvoorbeeld 2021 en 2022.
  • Uw satellietvolgapparatuur (VMS) is ingeschakeld tijdens de stilligperiodes. Heeft u deze apparatuur niet? Dan kijken we in uw logboekgegevens of er tijdens de stilligperiode geen visserijactiviteiten zijn geregistreerd. Ook stuurt u dan een verklaring van de havenmeester mee. Hierin staat dat uw vaartuig de haven niet heeft verlaten.

Administratieve voorwaarden

Er zijn nog een aantal andere voorwaarden voor deze subsidie:

  • U meldt het als u schuldsanering, uitstel van betaling of een faillietverklaring bij de rechter heeft aangevraagd.
  • U meldt het als u denkt dat u zich niet, niet op tijd of niet helemaal aan de voorwaarden kunt houden.
  • U houdt zich minimaal 5 jaar na onze laatste subsidiebetaling aan de voorwaarde uitsluiting subsidie van het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF).
  • Uit uw administratie wordt duidelijk dat u aan de voorwaarden van deze subsidie voldoet. U bewaart deze administratie minimaal 10 jaar na de beslissing op uw vaststellingsaanvraag.
  • U werkt mee aan controles van de Audit Autoriteit, de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer. Ook werkt u mee aan evaluaties over deze subsidie. Dit doet u tot minimaal 5 jaar na de datum op de beslisbrief van uw vaststellingsaanvraag.

Uw aanvraag voorbereiden

U bereidt uw aanvraag voor. Zo kunt u de aanvraag snel en makkelijk doen.

Rekeningnummer registreren

Controleer in Mijn dossier of uw rekeningnummer geregistreerd is onder Mijn gegevens. Anders kunt u geen subsidie krijgen.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om deze subsidie voor u aan te vragen, bijvoorbeeld een accountant of adviseur. Hoe u dat doet leest u op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een rapport van feitelijke bevindingen mee. Een erkende accountant geeft hierin aan wat de jaaromzet van uw vaartuig is. Het gaat om de fiscale jaren 2017, 2018 en 2019.

Heeft u geen satellietvolgapparatuur (VMS)? Dan stuurt u een verklaring van de havenmeester mee. Hierin staan het moment van aankomst in en vertrek uit de haven, het aantal dagen dat het vaartuig stillag en de gegevens van het vaartuig. U ondertekent allebei de verklaring.

Aanvragen

We verwachten dat u de subsidie Vissersvaartuig stilliggen Brexit (VSB) kunt aanvragen in april 2023. Zodra de aanvraagperiode definitief is leest u dat hier. U heeft voor uw aanvraag minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Als u een eenmanszaak heeft mag u ook met uw DigiD inloggen.

Wilt u straks voor meerdere vaartuigen subsidie aanvragen? Vul voor elk vaartuig een formulier in.

Na uw aanvraag

We beoordelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing. Hierna krijgt u de betaling.

Wijzigingen doorgeven

Nadat u uw aanvraag heeft verstuurd, kunt u geen wijzigingen doorgeven.

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?