Open voor aanvragen

WBSO: Controle en handhaving

Gepubliceerd op:
3 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
2 november 2021

Heeft u een aanvraag ingediend voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Dan controleren wij of u bij het gebruik van de WBSO aan de voorwaarden voldoet.

Onze WBSO-adviseurs kunnen achteraf een administratieve controle uitvoeren of een controlebezoek brengen aan uw onderneming. Voor het uitvoeren van deze controle kunnen we u vragen (een deel van) de S&O-administratie op te sturen. U ontvangt dan een brief met informatie over de gegevens die wij nodig hebben, voor welke datum u deze gegevens moet aanleveren en waar de controle uit bestaat.

Bedrijfsbezoek of desk-controle

Tijdens een bedrijfsbezoek of desk-controle controleert onze adviseur of:

  • de gegevens in uw aanvraag overeenstemmen met de praktijk;
  • uw S&O-administratie voldoet aan de wettelijke vereisten;
  • u de werkzaamheden en S&O-uren heeft verantwoord in uw S&O-administratie;
  • u kosten en uitgaven heeft verantwoord in uw S&O-administratie (dit is alleen verplicht als u bij uw aanvraag heeft gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven');
  • u de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven tijdig en juist heeft gemeld;
  • u (als dit van toepassing is) de juiste burgerservicenummers heeft aangeleverd voor de bepaling van uw S&O-uurloon.

De Belastingdienst controleert alleen of u het bedrag van de afgegeven beschikkingen juist verrekent. Als wij tijdens een controle nalatigheid of onzorgvuldigheid constateren, kan er een correctie-S&O-verklaring nodig zijn. In sommige gevallen leggen wij, naast een correctie, ook een boete op. Lees meer over de correctie-S&O-verklaring en hoe u deze kunt verrekenen.

Vragen over de WBSO?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?