Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D

Meer artikelen
Eurostars

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u gebruikmaken van Eurostars.

Met Eurostars stimuleren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Commissie het onderzoekuitvoerende mkb om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven. Bekijk voor een korte uitleg het filmpje van het Eureka-netwerk.

Achtergrond Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Voor wie

Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling (zie onderstaande tabel). Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.

Mkb: aantal medewerkers

Minimum aantal fte’s werkzaam in R&D

of

Minimum % fte’s werkzaam in R&D

of

Minimum % omzet besteed aan R&D

                              inzet specifiek deel van omzet of fte's: welke het laagst is

0 tot en met 100

5of

10%

of

10%

101 tot 250

10

of

10%

of

10%

Doelstellingen Eurostars

Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.

Indieningstermijn

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen is op 13 september 2018. Gedetailleerde informatie vindt u in de factsheet, op de pagina Aanvraaginformatie en op de internationale Eurostars-website. Op die website vindt u onder andere de 'guidelines for completing an application'.

Let op

Heeft u een internationaal voorstel ingediend in de 9e call van Eurostars (sluitingsdatum 1 maart 2018), dan ontvangt u rond 20 juni bericht van het Eurostarssecretariaat in Brussel. U hoort dan of uw voorstel is goedgekeurd door de internationale jury. Alleen goedgekeurde projectvoorstellen komen in aanmerking voor subsidie in Nederland. U moet hiervoor een subsidieaanvraag indienen bij RVO.nl. De indieningstermijn hiervoor is van vrijdag 15 juni 2018 tot en met dinsdag 26 juni 2018 (17:00 uur). Subsidieaanvragen die buiten deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Factsheet Eurostars-2

Overzicht met de belangrijkste informatie over het Eurostars programma.

Budget

Het totale budget voor Eurostars is ruim € 1,1 miljard. Het Nederlandse budget is € 19 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls. Het definitieve budget voor call 9 (met internationale sluitingsdatum 1 maart 2018) wordt via een publicatie in de Staatscourant bekend gemaakt.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u vragen over uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur in uw technologiegebied. U kunt ook gebruik maken van de projecttoets. U kunt een subsidieaanvraag indienen via mijn.rvo.nl, per post of door deze af te geven bij RVO.nl (let op: afgifte adres is RVO-Expeditie, Prinses Beatrixlaan 82, Den Haag).

Overzicht adviseurs en National Contact Points Team Iris

Een overzicht van de adviseurs en National Contact Points van Team Iris.

Projecttoets Eurostars 2014

Met dit formulier kunt u vrijblijvend een projectidee of plan voorleggen RVO.nl.

Technologische missies

Heeft u internationale ambities op het gebied van innovatie en technologie? Ga dan mee met één van onze technologische missies.

Service menu right