Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u gebruikmaken van Eurostars.

Met Eurostars stimuleren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Commissie het onderzoekuitvoerende mkb om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven. Bekijk voor een korte uitleg het filmpje van het Eureka-netwerk.

Budget

Het totale budget voor Eurostars is ruim € 1,1 miljard. Het Nederlandse budget is € 19 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls.

Voorwaarden

Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.

Aanvragen

Eurostars kent een internationaal en een nationaal gedeelte. Voordat u subsidie kunt aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), moet uw internationale projectvoorstel zijn goedgekeurd door de internationale jury van Eurostars.

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen is op 28 februari 2019. Gedetailleerde informatie vindt u in de factsheet, op de pagina Aanvraaginformatie en op de internationale Eurostars-website. Op die website vindt u onder andere de 'guidelines for completing an application'. Op dit moment kunt u nog geen projectvoorstellen indienen.

Let op

Heeft u een internationaal voorstel ingediend in de 10e call van Eurostars (sluitingsdatum 13 september 2018), dan ontvangt u 20 december 2018 bericht van het Eurostars secretariaat in Brussel. U hoort dan of de internationale jury uw voorstel heeft goedgekeurd. Alleen goedgekeurde projectvoorstellen komen in aanmerking voor subsidie in Nederland. U moet hiervoor een subsidieaanvraag indienen bij RVO.nl. De indieningstermijn is op dit moment nog niet bekend, publicatie volgt in de Staatscourant.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Heeft u vragen over uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur in uw technologiegebied, of leg uw projectidee voor aan RVO.nl. Team IRIS helpt u graag op weg.

Oproep Agrifoodtechnologie

Nederland is koploper op het gebied van innovatieve land- en tuinbouwproductie, uitgangsmaterialen en voeding. Kunt u met uw projectidee een bijdrage leveren aan het vergroten van de samenwerking tussen bedrijven in de voedingssector? Neem dan deel aan de oproep voor marktgerichte R&D projectideeën op het gebied van innovatieve agrifood-technologie.

Voortgang en afronding Eurostarsprojecten

Voert u een Eurostarsproject uit of wilt u een Eurostarsproject afronden? Op de pagina Voortgang en afronding Eurostarsprojecten vindt u meer informatie.

Eurostars in de praktijk

Op de Eurostars website van de EU vindt u nog meer Eurostars succesverhalen met Nederlandse partners.
Op Volg innovatie kunt u inzien welke bedrijven financiële ondersteuning hebben gekregen vanuit het Eurostars programma.

Wet- en regelgeving

Voor Eurostars geldt de Regeling nationale EZ-subsidies.

Achtergrond Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien. Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten.

Service menu right