Vanggewassen, winterteelten en korting op gebruiksnorm bekend

Gepubliceerd op:
19 april 2023

De lijsten met vanggewassen en winterteelten zijn bekend. Deze horen bij het plan om het telen van vanggewassen op zand- en lössgrond aan te moedigen. Ook is de korting op de stikstofgebruiksnorm bekend. Die krijgt u wanneer u het vanggewas na 1 oktober inzaait.

In zijn Kamerbrief van 20 januari maakte Landbouwminister Adema de maatregel al bekend. Deze is onderdeel van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

De regels zijn nog niet definitief. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Vanggewassen op zand- en lössgrond

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil het telen van vanggewassen op bouwland op zand- en lössgrond aanmoedigen. Vanggewassen nemen stikstof op, die niet gebruikt is door de hoofdteelt. Daardoor komt er minder stikstof in het water terecht. Dat is goed voor de kwaliteit van het water.

Winterteelt

Teelt u al een winterteelt op uw percelen? Dan hoeft u geen vanggewas in te zaaien. De lijsten met vanggewassen en winterteelten zijn nu bekend.* In de Kamerbrief legt de minister uit hoe die zijn samengesteld. Hij heeft onder meer gesproken met partijen binnen de landbouwsector en twee keer advies gevraagd aan de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM).

* We werken nog aan lijsten met daarin ook de gewascodes. 

Korting op de stikstofgebruiksnorm

Zaait u het vanggewas niet of te laat in? Dan mag u het jaar erna minder stikstof gebruiken. Deze korting op de stikstofgebruiksnorm loopt vanaf 2 oktober in stappen op.

Inzaaidatum Korting op stikstofgebruiksnorm
2 oktober t/m 14 oktober 5 kg N/ha
15 oktober t/m 31 oktober 10 kg N/ha
Vanaf 1 november 20 kg N/ha

De gewaslijsten zijn definitief vastgesteld. De verdere regels voor vanggewassen en winterteelten nog niet. Zodra daar meer over bekend is, melden we dat op onze website.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?