Alles over de Wet natuurbescherming

Gepubliceerd op:
1 september 2023

Werkt u buiten in de natuur? Of heeft u te maken met beschermde soorten? In de Wet natuurbescherming staan regels om dieren en planten in Nederland te beschermen. Van bijvoorbeeld een havik houden en vervoeren tot een treinspoor vervangen. Bekijk hier welke regels er zijn.

Wilt u weten welke dieren en planten beschermd worden door de Wet natuurbescherming? Verschillende databanken geven hier informatie over.

Gaat u (ver)bouwen, slopen of (water) wegen aanleggen? Bekijk of u een ontheffing nodig heeft om uw werkzaamheden te mogen uitvoeren.

Wilt u bos en bomen kappen of herplanten? Als u gaat kappen, doet u een kapmelding. Na het kappen houdt u zich aan de herplantplicht.

Plaggen en afgraven veenmosranden voor reductie van stikstof

Voor sommige projecten die invloed hebben op omliggende natuur is het vergunningsproces openbaar. Tijdens dat proces kunt u reageren op de plannen. 

Invasieve exoten zijn planten en dieren die schadelijk zijn voor de Nederlandse natuur. Er zijn regels over hoe u omgaat met invasieve exoten.

U ontvangt of vindt een dood dier dat u wilt (laten) prepareren. Daarvoor zijn regels. Bij een vogel moet u bijvoorbeeld een merkteken aanbrengen en meldingen doorgeven.

Foto - Praktijkverhaal SVM - Dierenwinkel Amsterdam

Wilt u dieren of planten houden, vervoeren of verhandelen? Dit mag niet altijd, omdat voor beschermde soorten vaak een bezitsverbod geldt. Is dit ook zo voor uw soort? Dan vraagt u een ontheffing aan.

Wilt u onderzoek doen naar beschermde dier- en plantensoorten? Vaak heeft u daarvoor een ontheffing nodig.

Vangt u als opvangcentrum beschermde dieren op? Dan moet u aan voorwaarden voldoen. Heeft u een dier gevonden? Of wilt u afstand doen van uw huisdier? Soms kunt u het naar een opvangcentrum brengen. Bekijk waar dit kan.

Wilt u gaan jagen met een slechtvalk of havik? Of voert u beheer en schadebestrijding uit met een slechtvalk, havik of woestijnbuizerd? Dan heeft u een geldige valkeniersakte nodig.

In de land- en tuinbouw kunnen ziekten, plagen en onkruiden voorkomen. Wilt u deze tegenhouden door biologische bestrijders (en hun prooidieren) uit te zetten? Dan heeft u misschien een ontheffing nodig.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?