Omgevingswet

Gepubliceerd op:
23 december 2016
Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2023

De Wet natuurbescherming (Wnb) gaat over in de Omgevingswet. De inhoud van de Wnb staat nu in deze wet. De Omgevingswet is nog niet ingegaan. We verwachten dat deze ingaat in januari 2024. Met deze wet voegt de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving samen. 

Werken met het omgevingsrecht

Er zijn verschillende wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Dit heet het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen. Dit zijn bijvoorbeeld wetten en regels voor:

  • ruimte
  • wonen
  • infrastructuur
  • milieu
  • natuur
  • water

Deze wetten en regelingen hebben allemaal hun eigen redenen, aanpak en eisen. Deze zijn daardoor niet goed te overzien voor de mensen die ermee werken. Met de Omgevingswet worden al deze wetten en regels samengevoegd in één wet. Hierdoor wordt het makkelijker om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten.

Meer weten?

Meer informatie leest u:

op de website van Rijksoverheid
op het Informatiepunt Leefomgeving (iplo)
in het programma Aan de slag met de omgevingswet

De informatie over de wetten en regels geldt pas als de Omgevingswet ingaat.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?