Beëindigingsregelingen veehouderij

Gepubliceerd op:
10 februari 2023

Heeft u een veehouderij in de buurt van een Natura 2000-gebied? En denkt u dat uw bedrijf zorgt voor te veel uitstoot van stikstof? In 2023 komen er verschillende subsidieregelingen om vrijwillig te stoppen met uw bedrijf.

Landelijke subsidies

Het kabinet werkt aan 2 subsidieregelingen: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de LBV-plus (LBV+). De LBV+ heeft hogere vergoedingen dan de LBV. Dat komt doordat de LBV+ is ingericht voor piekbelasters. Dit zijn de 3.000 veehouderijlocaties die de meeste stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden veroorzaken. 

Doelgroep LBV en LBV+

Als melkvee-, varkens- of pluimveehouder kunt u in aanmerking komen voor de LBV en de LBV+. De LBV+ is er verder ook voor vleeskalverhouderijen.

Drempelwaarde

Om subsidie te krijgen, moet de stikstofuitstoot van uw bedrijf boven een bepaalde waarde uitkomen. Dit noemen we de drempelwaarde. Om deze te berekenen, komt een rekentool. Als we weten wanneer deze tool klaar is, leest u dat op deze pagina.

Status van de subsidies

Het kabinet is nog bezig met het ontwikkelen van beide regelingen. En de Europese Commissie moet de regelingen nog goedkeuren. Daarom kunnen we nog niet precies aangeven wanneer ze gepubliceerd worden, maar we verwachten april 2023. Dan kunnen we waarschijnlijk ook aangeven wanneer u deze subsidies kunt aanvragen.

Als wij meer weten, leest u dat op deze pagina. Wij houden u ook op de hoogte via social media en onze nieuwsbrief Agrarisch ondernemen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?