Wind op zee - Borssele kavels I - II - fase 1

Gepubliceerd op:
19 april 2022

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Wind op zee - Borssele kavels I - II.

Milieueffectrapport (MER)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Ontwerpkavelbesluiten

Zienswijzen op ontwerpkavelbesluiten

Definitieve kavelbesluiten

  • Op 8 april 2016 is in de Staatscourant de kennisgeving geplaatst van het kavelbesluit I windenergiegebied Borssele.
  • Op 8 april 2016 is in de Staatscourant de kennisgeving geplaatst van het kavelbesluit II windenergiegebied Borssele.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?