Wind op zee - Hollandse Kust (noord) kavel V - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021
Gepubliceerd op:
29 oktober 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Wind op zee - Hollandse Kust (noord) kavel V.

Overige documenten

Ontwerpkavelbesluit

Kavelbesluit

Op 9 mei 2019 is het Kavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord) in de Staatscourant gepubliceerd.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?