Wind op zee - Hollandse Kust (zuid) kavels I - II - fase 1

Gepubliceerd op:
20 april 2022

Op deze pagina vindt u de documenten (Milieueffectrapportages, ontwerpbesluiten en kavelbesluiten) van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Wind op zee - Hollandse Kust (zuid) kavels I - II.

Bent u tevreden over deze pagina?