Beter Benutten Bestaande 380 kV Diemen - Lelystad - fase 1

Gepubliceerd op:
24 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Beter Benutten Bestaande 380 kV Diemen - Lelystad.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Milieueffectrapport (MER)

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanvraag deel 1 (pdf, 90 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 35 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 172 kB) Besluit (pdf, 13 MB)
2

Omgevingsvergunning bouwen

Gemeente Diemen

Aanvraag deel 1 (pdf, 63 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 75 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 165 kB) Besluit (pdf, 226 kB)
3

Omgevingsvergunning bouwen

Gemeente Gooise Meren

Aanvraag deel 1 (pdf, 89 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 51 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 84 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 187 kB)

Besluit (pdf, 243 kB)

4

Omgevingsvergunning bouwen

Gemeente Almere

Aanvraag deel 1 (pdf, 89 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 51 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 85 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 190 kB) Besluit (pdf, 372 kB)
5

Omgevingsvergunning bouwen

Gemeente Lelystad

Aanvraag deel 1 (pdf, 62 MB)
Aanvraag deel 2 (pdf, 90 MB)
Aanvraag deel 3 (pdf, 90 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 243 kB) Besluit (pdf, 259 kB)
6

Ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanvraag (pdf, 28 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 275 kB) Besluit (pdf, 674 kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?