Beter Benutten Bestaande 380 kV Ens - Zwolle

Gepubliceerd op:
13 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2024

Het hoogspanningsproject Ens - Zwolle maakt onderdeel uit van het programma ‘Beter Benutten’. Op dit project is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de vergunningen die nodig zijn voor de werkzaamheden coördineert. Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de hoogspanningslijn.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet,eu.

Wat gaat er gebeuren?

De bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Ens en Zwolle ligt in de gemeenten Kampen, Noordoostpolder, Zwolle en Zwartewaterland. Van deze hoogspanningsverbinding worden de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, vervangen door geleiders met een grotere transportcapaciteit. Deze nieuwe geleiders zijn vergelijkbaar met de huidige geleiders. De huidige verbinding is ruim 35 jaar oud. Daarom vindt er ook onderhoud plaats aan de masten van deze verbinding. Waar nodig worden onderdelen vervangen of versterkt, zoals bliksemafleiders en staalwerk. Bij een klein aantal masten zal ook de fundatie worden versterkt.

Kaart Ens - Zwolle  Bron TenneT

Stand van zaken

Op 4 augustus 2023 liep de beroepstermijn af voor het op 23 juni 2023 ter inzage gelegde definitieve besluit. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De besluiten zijn nog beschikbaar op de pagina: Beter Benutten Bestaande 380 kV Ens - Zwolle - fase 2.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?