Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring - fase 6

Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021
Gepubliceerd op:
5 november 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 6. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring.

Hieronder vindt u de aanvragen en (ontwerp-)besluiten op aanvraag van fase 6 van de Noordring. De diverse benodigde besluiten worden in 6 fasen voorbereid. De documenten van de eerdere fasen zijn beschikbaar onder fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 en fase 5.

Coördinatiebesluit

De minister van EZK heeft voor het mee coördineren van de ontheffing Provinciale Wegenverordening Provincie Noord-Holland een coördinatiebesluit genomen. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 14 juni 2018.

Ontwerpbesluiten

De ontwerpbesluiten voor fase 6 van dit project hebben van vrijdag 5 oktober tot en met donderdag 22 november 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerp-besluit Besluit
1

Watervergunning lijn

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Aanvraag (pdf, 13 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 271 kB) Besluit (pdf, 285 kB)
2

Watervergunning

Hoogheemraadschap Rijnland

Aanvraag (pdf, 27 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 10 MB) Besluit (pdf, 5 MB)
3

Vergunning Provinciale Wegenverordening

Provincie Noord-Holland

Aanvraag (pdf, 3 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 1 MB)
4

Omgevingsvergunning station

Gemeente Beverwijk

Aanvraag (pdf, 25 MB) Ontwerp-besluit (pdf, 122 kB) Besluit (pdf, 8 MB)
5

Omgevingsvergunning

Gemeente Velsen

Aanvraag (pdf, 15 MB) Ontwerp-besluit (pdf,  227 kB) Besluit (pdf, 913 kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?