Netversterking westelijk Friesland - fase 1

Gepubliceerd op:
11 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Netversterking westelijk Friesland.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen

Milieueffectrapport (MER)

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan
Ontwerp-inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl) Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Omgevingsvergunning bouw TenneT

Gemeente Súdwest Fryslân

Aanvraag (pdf, 27 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 183 kB) Besluit (pdf, 313 kB)
2

Watervergunning  TenneT

Wetterskip Fryslân

Aanvraag (pdf, 9 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 572 kB) Besluit (pdf, 679 kB)
3

WBR-vergunning  ondergrondse kabelverbinding onder A7 TenneT

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 103 kB) Besluit (pdf, 710 kB)
4

Ontheffing vaarwegverordening

Provincie Fryslân

Aanvraag (pdf, 1 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 74 kB) Besluit (pdf, 5 MB)
5

Omgevingsvergunning aanleg WPF

Gemeente Súdwest Fryslân

Aanvraag (pdf, 10 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 116 kB) Besluit (pdf, 173 kB)
6

Watervergunning WPF

Wetterskip Fryslân

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf,  252 kB) Besluit (pdf, 345 kB)
7

WBR-vergunning  ondergrondse kabelverbinding onder A7 WPF

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 102 kB) Besluit (pdf, 688 kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?