Netversterking westelijk Friesland - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2021
Gepubliceerd op:
11 augustus 2020

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Netversterking westelijk Friesland.

Zienswijzen

Milieueffectrapport (MER)

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan
Ontwerp-inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl) Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Omgevingsvergunning bouw TenneT

Gemeente Súdwest Fryslân

Aanvraag (pdf, 27 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 183 kB) Besluit (pdf, 313 kB)
2

Watervergunning  TenneT

Wetterskip Fryslân

Aanvraag (pdf, 9 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 572 kB) Besluit (pdf, 679 kB)
3

WBR-vergunning  ondergrondse kabelverbinding onder A7 TenneT

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 103 kB) Besluit (pdf, 710 kB)
4

Ontheffing vaarwegverordening

Provincie Fryslân

Aanvraag (pdf, 1 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 74 kB) Besluit (pdf, 5 MB)
5

Omgevingsvergunning aanleg WPF

Gemeente Súdwest Fryslân

Aanvraag (pdf, 10 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 116 kB) Besluit (pdf, 173 kB)
6

Watervergunning WPF

Wetterskip Fryslân

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf,  252 kB) Besluit (pdf, 345 kB)
7

WBR-vergunning  ondergrondse kabelverbinding onder A7 WPF

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 102 kB) Besluit (pdf, 688 kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?