Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) - fase 3

Gepubliceerd op:
2 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 3 Werkplan. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha).

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

Aanvraag werkplan

Werkplan

Ontwerpbesluit

Besluit

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?