Net op zee - IJmuiden Ver Beta - Integrale effectenanalyse

Gepubliceerd op:
24 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina kunt u meer lezen over de Integrale Effectenanalyse (IEA) van Net op zee - IJmuiden Ver Beta. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - IJmuiden Ver Beta.

Integrale effectenanalyse (IEA)

Van vrijdag 12 juni tot en met vrijdag 10 juli 2020 was het mogelijk om te reageren op de integrale effectenanalyse (IEA). Deze reacties zijn geanonimiseerd verzameld in een reactiebundel die u hieronder kunt vinden. De reacties zijn naar de gemeenten en provincie in uw omgeving wordt gestuurd. Zij brengen eind september 2020 een regioadvies uit aan de minister van Economische Zaken en Klimaat voor zijn afweging van de alternatieven en de keuze voor een voorkeursalternatief. Ook wordt er een antwoordnota opgesteld, waarin de antwoorden staan op de ingediende reacties. De antwoordnota wordt samen met de keuze van het voorkeursalternatief openbaar gemaakt en gepubliceerd op deze website.

De integrale effectenanalyse (IEA) en alle achterliggende informatie zoals het milieueffectrapport (MER) zijn hieronder nog te bekijken. Het zijn omvangrijke stukken. We hebben daarom samenvattingen van de IEA en het MER gemaakt in de vorm van korte documenten en interactieve websites. We raden u aan om eerst de samenvattingen te bekijken. De links vindt u in onderstaand overzicht. Wilt u meer gedetailleerde informatie over bepaalde onderwerpen weten, dan kunt u deze onderwerpen in de IEA en/of het MER opzoeken. Op de interactieve versie van de IEA en het MER fase 1 worden de belangrijkste resultaten op een toegankelijke manier weergegeven. Om u wegwijs te maken door de informatiebronnen vindt u hieronder een korte leeswijzer.

De Commissie voor de m.e.r. heeft advies uitgebracht over het MER fase 1.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?