Net op zee - IJmuiden Ver Gamma - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2023
Gepubliceerd op:
1 december 2022

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - IJmuiden Ver Gamma. Informatie over de andere vergunningen voor dit project vindt u op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Gamma - fase 2.

Inspraakbundel

Milieueffectrapport (MER)

Aanvulling MER

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan
Ontwerp-inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl) Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Omgevingsvergunning

Gemeente Rotterdam

Aanvraag deel 1 (pdf, 52 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 92 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 62 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 141 kB) Besluit (pdf, 144 kB)
2

Spoorwegwet

ProRail

Aanvraag (pdf, 34 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 265 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
3

Watervergunning

Rijkswaterstaat

Aanvraag deel 1 (pdf, 73 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 92 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 608 kB) Besluit (pdf, 730 kB)
4

Ontheffing wet natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aanvraag (pdf, 26 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 248 kB) Besluit (pdf, 7 MB)
5

Melding activiteitenbesluit

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

Aanvraag (pdf, 5 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 299 kB) Besluit (pdf, 321 kB)
6

Vergunning wet natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zie fase 2 Zie fase 2 Besluit (pdf, 379 kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?