Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring - Procesverloop

Gepubliceerd op:
5 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina kunt u het procesverloop van de eerdere fasen van dit project zien. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanninsverbinding 380 kV Randstad - Noordring.

Status

Fase 1 tot en met 5 van dit project zijn afgerond.

Startnotitie

Terinzagelegging startnotitie van 12 oktober 2007 tot en met 22 november 2007.

Inpassingsplan en besluiten fase 1

 • Officiële titel: "Inpassingsplan randstad 380 kv verbinding beverwijk - zoetermeer".
 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 11 mei 2012 tot en met 21 juni 2012.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 28 september 2012 tot en met 9 november 2012.
 • Inpassingsplan vastgesteld: 3 september 2012.
 • Uitspraak Raad van State 5 juni 2013, beroepen ongegrond verklaard.
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 5 juni 2013.
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 5 juni 2013.

Besluiten fase 2

 • Terinzagelegging ontwerp-vergunningen van 12 april 2013 tot en met 23 mei 2013.
 • Terinzagelegging vergunningen van 23 augustus 2013 tot en met 4 oktober 2013.
 • Uitspraak Raad van State 5 maart 2014, beroep ongegrond verklaard.

Besluiten fase 3

 • Terinzagelegging ontwerp-vergunningen van 4 april 2014 tot en met 15 mei 2014.
 • Terinzagelegging vergunningen van 4 juli 2014 tot en met 15 augustus 2014. Geen beroep ingesteld.

Besluiten fase 4

 • Terinzagelegging ontwerp-vergunningen van 24 oktober 2014 tot en met 4 december 2014.
 • Terinzagelegging vergunningen van 20 maart 2015 tot en met 1 mei 2015.
 • Uitspraak Raad van State 25 november 2015, beroepen ongegrond verklaard.

Besluiten fase 5

 • Terinzagelegging ontwerp-vergunningen van 9 september 2016 tot en met 20 oktober 2016.
 • Terinzagelegging vergunningen van 2 december 2016 tot en met 13 januari 2017. Geen beroep ingesteld.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?