Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) - Omgevingsbijeenkomsten

Gepubliceerd op:
18 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
29 november 2022

Op deze pagina vindt u de verslagen van de omgevingsbijeenkomsten. Deze zogenaamde omgevingsbijeenkomsten bestaan onder andere uit stakeholdersbijeenkomsten en omgevingssessies. Voor algemene informatie over de verkenning kijkt u op: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ).

Omgevingsbijeenkomst juni 2022

Op 28 juni was het online eindevenement van de voorverkenning Aanlanding Wind op Zee 2031-2040. Het doel van het eindevenement was om de bevindingen uit de voorverkenning te delen en vooruit te blikken naar de verkenning. Tijdens de deelsessies is er in twee groepen gesproken om zo gebiedsgericht met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten en het vervolg.

Omgevingsbijeenkomst mei 2022

Op 17 mei 2022 vond er in het kader van de voorverkenning Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 de omgevingssessie Noordzee plaats met betrokken professionals. Het doel van de regiosessie was om mogelijke tracés door de Noordzee en de belangrijke aandachtspunten hierbij te bespreken. Daarnaast was de sessie bedoeld om omgevingspartijen voor te bereiden op de verkenning Aanlanding Windenergie op Zee 2031-2040.

Omgevingsbijeenkomst april 2022

Op 13 april 2022 vond er in het kader van de voorverkenning Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 de regiosessie Zeeland plaats met betrokken professionals uit deze regio’s. Het doel van de regiosessie was om mogelijke aanlandingen van windenergie in de provincie Zeeland en de belangrijke aandachtspunten hierbij te bespreken. Daarnaast was de sessie bedoeld om omgevingspartijen voor te bereiden op de verkenning Aanlanding Windenergie op Zee 2031-2040.

Omgevingsbijeenkomst februari 2022

Op 9 februari 2022 vond er in het kader van de voorverkenning Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 de regiosessie Zuid Holland – Noord Brabant plaats met betrokken professionals uit deze regio’s. Het doel van de regiosessie was om mogelijke aanlandingen van windenergie in de provincie Zuid Holland – Noord Brabant en de belangrijke aandachtspunten hierbij te bespreken. Daarnaast was de sessie bedoeld om omgevingspartijen voor te bereiden op de verkenning Aanlanding Windenergie op Zee 2031-2040.

Omgevingsbijeenkomst januari 2022

Op 12 januari 2022 vond er in het kader van de voorverkenning Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 in het provinciehuis van Noord Holland een tweede regiosessie Noord Holland plaats.

Omgevingsbijeenkomst november 2021

Op 2 november 2021 vond er in het kader van de voorverkenning Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 in het provinciehuis van Noord Holland een de pilot regiosessie plaats met betrokken professionals uit deze regio. Het doel van de pilot regiosessie was om mogelijke aanlandingen van windenergie in de provincie Noord-Holland en de belangrijke aandachtspunten hierbij te bespreken. Daarnaast was de sessie bedoeld om omgevingspartijen voor te bereiden op de verkenning Aanlanding Windenergie op Zee 2031-2040.

Omgevingsbijeenkomst september 2021

Op woensdag 15 september 2021 vond een extra bijeenkomst plaats met betrokken professionals in de regio Noord in het kader van de Verkenning Aanlanding Wind Op Zee 2030.

De bijeenkomst werd belegd om alle belanghebbenden uit de omgeving te informeren over de stand van zaken rondom het proces VAWOZ 2030 en de planning richting de besluitvorming over VAWOZ 2030 in het najaar van 2021. Tevens werden de bevindingen uit het aanvullende onderzoek Innovatie Doorkruising Waddengebied door Royal HaskoningDHV gepresenteerd en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een doorkijk richting VAWOZ 2031-2040 geboden. Ten slotte presenteerde ingenieursbureau Witteveen+Bos de onderzochte aanlandingen in Eemshaven en Vierverlaten voor 2030.

Omgevingsbijeenkomst juli 2021

Op 8 juli 2021 vond een stakeholderbijeenkomst plaats in het kader van VAWOZ 2030 met betrokken professionals in de regio Noord. Op 13 juli 2021 was er een stakeholdersbijeenkomst voor regio Zuidwest.

Omgevingsbijeenkomst juni 2021

Op 1 juni 2021 vond een stakeholderbijeenkomst plaats met betrokken professionals over de Noordzee. Tijdens deze stakeholderbijeenkomst is het gesprek gevoerd over de aandachtspunten en issues die relevant zijn met betrekking tot potentiële kabeltracés door de Noordzee.

Omgevingsbijeenkomsten april 2021

Op 20 april 2021 vond een stakeholderbijeenkomst plaats in het kader van VAWOZ 2030 met betrokken professionals uit de regio Noord. Op 21 april 2021 was er een stakeholdersbijeenkomst voor regio Zuidwest.

Omgevingsbijeenkomsten maart 2021

Op 2 en 9 maart 2021 vonden twee digitale bijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten waren het vervolg op de stakeholdersbijeenkomsten van 9 en 10 december 2020. Hieronder vindt u, naast de verslagen, de QenA's op basis van de verzamelde vragen tijdens de stakeholderbijeenkomsten in maart.

Omgevingsbijeenkomsten december 2020

Op 9 en 10 december 2020 vonden twee digitale omgevingsbijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd, samen met twee andere beleidsprogramma’s, die ook over energie-infrastructuur gaan en vanuit het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) gecoördineerd worden. Dat zijn het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) en het Programma Infrastructuur Duurzame Energie (PIDI). Tijdens deze goed bezochte bijeenkomsten is in subsessies uitgebreid stilgestaan bij de resultaten van de voorverkenning voor 2030 en de uitgangspunten en dilemma’s voor de Verkenning 2030-2040. Op de projectpagina van PEH vindt u alle informatie.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?