Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - fase 4

Gepubliceerd op:
21 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
24 november 2022

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 4. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Definitief besluit

Nota van Antwoord

Zienswijzen

Intrekkingsverzoek

Ontwerpbesluit

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?