Windpark Fryslân - fase 2

Gepubliceerd op:
4 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Fryslân.

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Ontheffing Wet natuurbescherming

Provincie Fryslân

Aanvraag (pdf, 47 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 48 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
2

Omgevingsvergunning

Gemeente Sûdwest Fryslân

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 94 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
3

Watervergunning kabeltracé Afsluitdijk-Marnezijl

Wetterskip Fryslân

Aanvraag (pdf, 24 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 271 kB) Besluit (pdf, 462 kB)
4

Wbr-vergunning kabeltracé Afsluitdijk-Marnezijl

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 22 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 134 kB) Besluit (pdf, 276 kB)
5

Waterwetvergunning kabeltracé Windpark Fryslân

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 3 MB) Besluit (pdf, 371 kB)
6

Wbr-vergunning kabeltracé zuidkant Afsluitdijk

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 124 kB) Besluit (pdf, 473 kB)
7

Waterwetvergunning boring vismigratierivier voor Windpark Fryslân

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 162 kB) Besluit (pdf, 445 kB)
8

Wbr-vergunning boring kabeltracé Windpark Fryslân vismigratierivier

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 119 kB) Besluit (pdf, 413 kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?