Windpark Fryslân - fase 2

Gepubliceerd op:
4 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Fryslân.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Ontheffing Wet natuurbescherming

Provincie Fryslân

Aanvraag (pdf, 47 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 48 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
2

Omgevingsvergunning

Gemeente Sûdwest Fryslân

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 94 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
3

Watervergunning kabeltracé Afsluitdijk-Marnezijl

Wetterskip Fryslân

Aanvraag (pdf, 24 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 271 kB) Besluit (pdf, 462 kB)
4

Wbr-vergunning kabeltracé Afsluitdijk-Marnezijl

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 22 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 134 kB) Besluit (pdf, 276 kB)
5

Waterwetvergunning kabeltracé Windpark Fryslân

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 3 MB) Besluit (pdf, 371 kB)
6

Wbr-vergunning kabeltracé zuidkant Afsluitdijk

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 124 kB) Besluit (pdf, 473 kB)
7

Waterwetvergunning boring vismigratierivier voor Windpark Fryslân

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 162 kB) Besluit (pdf, 445 kB)
8

Wbr-vergunning boring kabeltracé Windpark Fryslân vismigratierivier

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 119 kB) Besluit (pdf, 413 kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?