Windpark Fryslân - Wijzigingsbesluiten

Gepubliceerd op:
4 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - Wijzigingsbesluiten. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Fryslân.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

Inpassingsplan

Ontwerpbesluit Besluit
  Inpassingsplan correctieve herziening (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Ontwerpinpassingsplan correctieve herziening incl. kaarten (pdf, 10 MB)

Printversie:

Inpassingsplan correctieve herziening incl. kaarten (pdf, 11 MB)

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Flora- en faunawetontheffing

Staatssecretaris van EZ, RVO

Aanvraag (pdf, 12 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

Besluit, compleet (pdf, 929 kB)

Besluit (pdf, 728 kB)

2

Vergunning Natuurbeschermingswet wijziging tiplaagte

GS Fryslân

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 23 MB) Besluit (pdf, 758 kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?