Windpark Fryslân - Wijzigingsbesluiten

Gepubliceerd op:
4 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - Wijzigingsbesluiten. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Fryslân.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

Inpassingsplan

Ontwerpbesluit Besluit
  Inpassingsplan correctieve herziening (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Ontwerpinpassingsplan correctieve herziening incl. kaarten (pdf, 10 MB)

Printversie:

Inpassingsplan correctieve herziening incl. kaarten (pdf, 11 MB)

Aanvragen en besluiten

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Flora- en faunawetontheffing

Staatssecretaris van EZ, RVO

Aanvraag (pdf, 12 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

Besluit, compleet (pdf, 929 kB)

Besluit (pdf, 728 kB)

2

Vergunning Natuurbeschermingswet wijziging tiplaagte

GS Fryslân

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 23 MB) Besluit (pdf, 758 kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?