Windpark N33 - Partiële herziening inpassingsplan

Gepubliceerd op:
26 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Op deze pagina vindt u de wijzigingsbesluiten voor het inpassingsplan en de vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming van fase 1 van Windpark N33. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark N33.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

Zienswijzen op ontwerpbesluit

Partiële herziening inpassingsplan

Ontwerp partiële herziening inpassingsplan Partiële herziening inpassingsplan
Ontwerp-partiële herziening inpassingsplan (link naar RO-portaal)
  Inpassingsplan partiële herziening (link naar RO.portaal)

Printversie:

Printversie:

Informatieblad Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland

Het Informatieblad Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland is een bijlage bij de toeliching van de partiële herziening van het inpassingsplan.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?