Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) - Omgevingsbijeenkomsten

Gepubliceerd op:
24 februari 2023

Op deze pagina vindt u de verslagen van de omgevingsbijeenkomsten. Deze zogenaamde omgevingsbijeenkomsten bestaan onder andere uit stakeholdersbijeenkomsten en omgevingssessies. Voor algemene informatie over de verkenning kijkt u op: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ).

Omgevingsbijeenkomsten 2022

Omgevingsbijeenkomsten 2021

Omgevingsbijeenkomsten 2020

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?