Dieren op de huis- en hobbydierenlijst

Gepubliceerd op:
12 februari 2015
Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2023

Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren hebben ingewikkelde verzorging nodig of ze kunnen ziektes overdragen. En sommige dieren zijn gevaarlijk. Op de huis- en hobbydierenlijst vindt u zoogdiersoorten die geschikt zijn als huisdier. Dieren die hierop staan mag u houden. 

We verwachten dat de lijst 1 juli 2024 ingaat. Houdt u een vogel, amfibie of reptiel? De bedoeling is dat hier later lijsten voor komen. Tot die tijd mag u deze dieren houden. Als hierover meer bekend is, ziet u dit op deze website.

De huis- en hobbydierenlijst

Deze lijst vervangt de positieflijst. Op de huis- en hobbydierenlijst staan de zoogdiersoorten die geschikt zijn om te houden. Deze dieren mag u ook na 1 juli 2024 kopen, houden of verkopen. En u mag er mee fokken.
 

Zoogdieren die niet op de lijst staan

Er komt een overgangsregeling voor dieren die niet op de lijst staan. Heeft u op 1 juli 2024 een zoogdier dat niet op de lijst staat? Het is belangrijk dat u kunt bewijzen dat u het dier al had. U mag het dier dan houden tot het doodgaat. Deze dieren mag u niet loslaten in de natuur. En vanaf 1 juli 2024 mag u niet meer fokken met soorten die niet op de lijst staan.

Beoordeling diersoort

Heeft u een zoogdier dat nog niet is beoordeeld? Of wilt u dat een diersoort opnieuw wordt beoordeeld? U kunt hiervoor binnenkort een aanvraag doen op deze pagina. Als we meer informatie hebben, leest u dit op onze website.

Beoordeling van zoogdiersoorten

De Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst en het Adviescollege Huis- en Hobbydierenlijst (college) hebben de huis- en hobbydierenlijst gemaakt. De adviescommissie ontwikkelde een methode (toetsingskader) om de dieren te beoordelen. Hiermee beoordeelde het Adviescollege ruim 300 zoogdiersoorten. Dit zijn alle soorten waarvan we weten dat ze in Nederland worden gehouden.

Risicoklasse

In de beoordelingen staat bij elk diersoort een risicoklasse. U mag soorten houden uit risicoklasse A, B of C. Bij deze soorten zijn de risico’s aanvaardbaar. Deze dieren staan op de huis- en hobbydierenlijst. Diersoorten uit de risicoklassen D, E en F staan niet op de lijst. Deze soorten mag u niet houden, behalve als ze gedomesticeerd zijn. Deze dieren zijn gewend aan het leven dichtbij de mens. Er is veel kennis over het houden van deze dieren.

Zoeken in de lijst

Wilt u meer weten over de beoordeling van een diersoort? Gebruik dan onze zoektool en vul de soortnaam in. U kunt ook zoeken op de orde, familie, risicoklasse en of een dier gedomesticeerd is.

Een aantal zoogdiersoorten zijn niet beoordeeld. Bijvoorbeeld apen, tijgers en leeuwen. Hiervan weten we al dat u ze niet mag houden. Dit staat in de Omgevingswet.

Advies van het college

Wilt u weten waarop de dieren beoordeeld zijn? En wat elke risicoklasse of risicocategorie betekent? Lees meer in het advies van het college.

Controle regels huis- en hobbydierenlijst

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID), (dieren)politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleren of u zich aan de regels houdt. Dit doen zij vanaf het moment dat de lijst ingaat. Het kost tijd om de wetten en regels aan te passen. Daarom gaat de lijst vanaf 1 juli 2024 in. Dit geeft u ook de tijd om uw situatie aan te passen. Fokt u nu bijvoorbeeld soorten die niet op de lijst staan? Dan weet u dat dit binnenkort niet meer mag.

Meer weten

Hieronder vindt u meer informatie over de achtergrond en de voortgang van de huis- en hobbydierenlijst.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?