Dieren op de huis- en hobbydierenlijst

Laatst gecontroleerd op:
12 juni 2024
Gepubliceerd op:
12 februari 2015

Niet alle dieren zijn geschikt om te houden. Sommige dieren hebben ingewikkelde verzorging nodig of ze kunnen ziektes overdragen. En sommige dieren zijn gevaarlijk. Op de huis- en hobbydierenlijst staan zoogdiersoorten die geschikt zijn om te houden. 

De huis- en hobbydierenlijst

Deze lijst vervangt de positieflijst. De dieren op deze lijst mag u vanaf 1 juli 2024 kopen, houden en verkopen. En u mag er mee fokken. 
 

Als uw dier niet op de huis- en hobbydierenlijst staat

Heeft u op of na 1 juli 2024 een zoogdier dat niet op de lijst staat? U mag het dier niet loslaten in de natuur. U moet kunnen bewijzen dat het voor die datum al in Nederland was. Bijvoorbeeld met een aankoopbewijs, dierenpaspoort of rekening van de dierenarts. Het moet duidelijk zijn dat het om uw dier gaat. Uw dier valt dan onder het overgangsrecht. Dit betekent dat:

  • u het dier mag houden tot het doodgaat;
  • het dier doorverkocht of doorgegeven mag worden;
  • u vanaf 1 juli 2024 niet meer met het dier mag fokken.

Uitzonderingen

Er geldt een aantal uitzonderingen, zoals:

  • Dierentuinen met een dierentuinvergunning mogen dieren houden die niet op de lijst staan.
  • U mag dieren in een noodsituatie vervoeren. Bijvoorbeeld naar een dierenasiel. 
  • Voor damherten en edelherten geldt een vrijstelling. Deze dieren staan niet op de lijst, maar u mag ze toch houden en er mee fokken. 
     

Beschermde soorten

Sommige dieren zoals apen, tijgers en leeuwen zijn beschermd en mag u niet houden. Dit staat in de Omgevingswet. Andere dieren zoals de kleinklauwotter worden beschermd door de CITES-overeenkomst. Lees meer op Bezit, vervoer en handel beschermde dieren en planten. En sommige dieren willen we niet in Nederland houden omdat ze de natuur beschadigen. Deze dieren staan op de Unielijst invasieve exoten. Meer informatie vindt u op Mijn plant of dier is een invasieve exoot.

Vogels, amfibieën en reptielen

Houdt u een vogel, amfibie of reptiel? Hier zijn nog geen lijsten voor. Als hierover meer bekend is, ziet u dit op deze website. Tot die tijd mag u deze dieren houden. 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van de lijst? U kon bezwaar maken van 2 mei tot en met 12 juni 2024. Dit kon alleen als u belanghebbende bent. Dat betekent dat u uw bezwaar moet kunnen onderbouwen.

Ontheffing aanvragen

Wilt u zoogdieren houden of opvangen die niet op de huis- en hobbydierenlijst staan? U heeft hiervoor een ontheffing nodig. Deze vraagt u bij ons aan. Wij beoordelen dan of u een ontheffing krijgt. U betaalt € 100 voor elke soort waarvoor u een aanvraag doet. Dit zijn de kosten voor het behandelen van uw aanvraag. Vanaf 1 juli kunt u een aanvraag doen via onze website. De kans dat u een ontheffing krijgt is klein. We kijken naar de reden van de aanvraag.

Beoordeling of herbeoordeling aanvragen

Wilt u dat een zoogdiersoort door iedereen mag worden gehouden? Of bent u het niet eens met een beoordeling? Dan doet u een aanvraag voor het (her)beoordelen van deze diersoort. U betaalt € 500 voor elke soort waarvoor u een aanvraag doet. Dit zijn de kosten voor het behandelen van uw aanvraag. Vanaf 1 juli 2024 kunt u een beoordeling of herbeoordeling aanvragen op onze website. 

Beoordeling van zoogdiersoorten

De Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst en het Adviescollege Huis- en Hobbydierenlijst (college) hebben de huis- en hobbydierenlijst gemaakt. De adviescommissie ontwikkelde een toetsingskader. Met deze methode beoordeelde het Adviescollege ruim 300 zoogdiersoorten. Dit zijn alle soorten waarvan we weten dat ze in Nederland worden gehouden. 

Zoek beoordelingen in de zoektool

Wilt u meer weten over de beoordeling van een diersoort? Gebruik dan onze zoektool en vul de soortnaam in. U kunt ook zoeken op de orde, familie, risicoklasse en of een dier gedomesticeerd is.

Zoeken in de zoektool

Risicoklasse

In de beoordelingen staat bij elk diersoort een risicoklasse. U mag soorten houden uit risicoklasse A, B of C. Bij deze soorten zijn de risico’s aanvaardbaar. Deze dieren staan op de huis- en hobbydierenlijst. Diersoorten uit risicoklassen D, E en F staan niet op de huis- en hobbydierenlijst. Behalve als de soort gedomesticeerd is, zoals het konijn. Deze diersoort is gewend aan het leven dicht bij de mens. Er is veel kennis over het houden van deze dieren.

Advies van het college

Wilt u weten waarop de dieren beoordeeld zijn? En wat elke risicoklasse of risicocategorie betekent? Lees meer in het advies van het college.

Controle regels huis- en hobbydierenlijst

Verschillende organisaties controleren of u zich aan de regels houdt. Dit zijn de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dit doen zij vanaf 1 juli 2024. 

Meer weten?

Hieronder vindt u meer informatie over de achtergrond en de voortgang van de huis- en hobbydierenlijst.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?