Duurzaamheid in het Onderwijs

Gepubliceerd op:
17 juni 2024

Bent u schoolleider, docent of heeft u een andere rol binnen het onderwijs? Van basisschool tot universiteit maakt Nederland werk van duurzaamheid en de circulaire economie. Ontdek kennis, voorbeelden, evenementen, netwerken en subsidies die u vooruithelpen. Van onderwijsvisie en lesinhoud tot bedrijfsvoering en huisvesting. Samen met de volgende generatie: de leerlingen.

Voor wie?

Deze wegwijzer is voor:

 • schoolbestuurders
 • facilitair beheerders van scholen  
 • duurzaamheidsprofessionals in het onderwijs  
 • bij onderwijs betrokken organisaties - zoals jongerenorganisaties, sectorraden en techniek-, natuur- en duurzaamheidscentra
 • beleidsmakers die werken aan duurzaamheid in het onderwijs

Regelingen om te verduurzamen

Voor nieuwe ideeën over duurzaamheid in het onderwijs is er een breed aanbod van subsidies, kennispunten en netwerken. Wij voeren er een aantal van uit. Bekijk onze regelingen hieronder.

Subsidie Verduurzamen schoolgebouw

Er zijn op school nog veel kansen om te verduurzamen. Een uitdaging voor veel onderwijsbestuurders is om hun gebouw te vernieuwen. Het doel: frisse en toekomstbestendige scholen. Hier kunt u de subsidie Verduurzaming onderwijsgebouw voor krijgen.

Po en vo

Bent u leider op een basisschool of middelbare school (po en vo)?

Mbo, hbo en wo

Werkt u in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs (mbo en hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo)?

Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Houdt u zich bezig met het verduurzamen van schoolgebouwen of ander maatschappelijk vastgoed? De subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) steunt eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te verduurzamen. Ook scholen.

Bijdrage ’Lekker naar buiten!’ van Jong Leren Eten

Het programma Jong Leren Eten leert kinderen en jongeren meer over voeding. Zodat ze zelf kiezen voor gezonder en duurzamer eten en drinken. Hiervoor werken de Rijksoverheid, lokale overheden, kinderopvang, po, vo en mbo en maatschappelijke organisaties met elkaar samen.

De stimuleringsbijdrage ’Lekker naar buiten!’ voor scholen en kinderopvanglocaties is er om kinderen en jongeren meer in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Zoals moestuinieren, koken en excursies of gastlessen over voeding.

Kennispunt Leren voor Morgen en de WSA

De coöperatie Leren voor Morgen is een groep van verschillende onderwijsnetwerken. Zij werken samen om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. 

De ‘Whole School Approach' (WSA) voor duurzame ontwikkeling is voor hun het raamwerk dat scholen helpt om onderwijs voor een duurzame toekomst vorm te geven. Samen met alle belanghebbenden en geïnteresseerden in en rondom de school.

De WSA helpt om vraagstukken over duurzaamheid structureel en in verbinding met elkaar in de schoolorganisatie in te passen.

Ook deze regelingen helpen u verder

Agenda

Bekijk regelmatig de evenementen die onze partners en wij organiseren voor meer duurzaamheid in het onderwijs.

 • 13 september 2024 - Sustainability Skills Meetup, om (toekomstige) werknemers uit te rusten met de vaardigheden, kennis en houding die ze nodig hebben in een duurzame en inclusieve samenleving
 • 10 oktober 2024 - Duurzaamheidsfestival, voor leerlingen, docenten en schoolbesturen om ideeen op te doen, kennis te delen en stappen te zetten - met uitreiking van de prijs SustainaBul VO
 • 18 tot 22 november 2024 - Week van het Economieonderwijs, voor iedereen die zoekt naar manieren om het economieonderwijs beter aan te laten sluiten bij ontwikkelingen in de wetenschap en maatschappij
 • Ergens in mei 2025 - Groene Peper: het duurzaamheidsevenement voor het onderwijs van de toekomst

Laatste ontwikkelingen

Over de hele wereld zetten mensen en organisaties zich in om de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) te halen. Het onderwijs vormt de basis voor het succes van de andere ontwikkelingsdoelen. Nederlandse beleidsmakers van 5 ministeries werken samen om scholen en onderwijsinstellingen te helpen. In de afgelopen 2 jaar zijn deze mijlpalen bereikt:

Duurzaamheid in het onderwijs in de praktijk

Laat u inspireren door duurzaamheidsprojecten in het onderwijs met deze praktijkverhalen en webinars.

 • Verkiezing Duurzame Docent: een prijsuitreiking aan docenten die het goede voorbeeld geven met duurzaamheid, elk jaar georganiseerd door de leden van Leren voor Morgen
 • Schoolkantine Challenge: geeft meer inzicht in prijsopbouw en duurzaamheid van een schoolkantinesnack, Jong Leren Eten Flevoland
 • Kennisbank Ruimte-OK: het kenniscentrum voor onderwijshuisvesting voor kennis en handige tools
 • Webinars Duurzaamheid in het onderwijs: uitgebreide informatie over duurzaamheid in de onderwijspraktijk van de Coöperatie Leren voor Morgen

Publicaties

Achtergrond

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelen om de wereld duurzaam te ontwikkelen. Ze zijn afgesproken door de 193 landen in de Verenigde Naties. Ze hebben als missie dat de wereld in 2030 een betere plek is, een wereld zonder armoede, ongelijkwaardigheid en klimaatcrisis. Met een samenleving en economie die goed zijn voor mens, dier en het milieu. En waarin circulair het nieuwe normaal is.

Het onderwijs is de sleutel om deze doelen te halen. Omdat het zorgt dat iedereen een goede basis aan kennis en vaardigheden krijgt om de noodzaak tot verduurzaming te begrijpen. En er zelf een bijdrage aan te kunnen leveren. Nederland investeert daarom in sterkere verbindingen met partijen die het onderwijs verder helpen verduurzamen.

Dit staat in Sustainable Development Goal 4, Kwaliteitsonderwijs: iedereen heeft gelijkwaardige toegang tot goed onderwijs en kan levenslang leren. Het subdoel SDG 4.7 vermeldt specifiek dat alle leerlingen de kennis en vaardigheden onderwezen krijgen die nodig zijn om zelf bij te kunnen dragen aan een duurzame ontwikkeling.  

Meer weten?

Innovatie, Onderzoek en Onderwijs
Kennisinstellingen
Overheden
Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen)

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?