Erkenningen fokkerij

Gepubliceerd op:
30 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2022

Genetische diversiteit bij dieren is belangrijk. Dieren kunnen zich hierdoor aanpassen aan de veranderende omgeving. Fokkerijorganisaties kunnen een erkenning aanvragen om een stamboek of register bij te houden. Daarmee kunnen ze de bijzondere eigenschappen van een ras in stand houden of verbeteren. Ook is er een erkenning om de TSE-gevoeligheid bij schapen terug te dringen.

Erkenning fokkerijorganisaties

Het doel van de erkenning is om de handel in raszuivere dieren binnen de Europese lidstaten te harmoniseren. En daarmee voor u makkelijker te maken. Dit geldt ook voor de levende producten van de raszuivere dieren. Deze erkenning is er voor paarden, ezels, runderen, buffels, schapen, geiten en varkens.

Bent u een fokkerijorganisatie die een stamboek of register bijhoudt? En wilt u hiervoor een erkenning aanvragen? Kijk of u aan de voorwaarden voldoet en hoe u deze aanvraagt. Heeft u al een erkenning? Lees dan wat u moet doen om deze te houden.

In de video Introductie fokkerijverordening vertellen we u in het kort de regels over erkenning en fokprogramma's.

Erkende fokkerijorganisaties

Fokkerijorganisaties met een erkenning en een goedgekeurd fokprogramma voldoen aan de voorwaarden uit de Europese Fokkerijverordening. Deze ziet u hieronder. Hierin staan alle regels van de overheid over dierfokkerij.

Kijk voor een overzicht van stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen in Stamboekverenigingen raszuivere fokdieren en fokkerijgroeperingen hybride fokvarkens. Hierin staat ook welke fokprogramma’s per organisatie zijn goedgekeurd.

Buitenlandse stamboekverenigingen

In Nederland zijn buitenlandse stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen actief. Dit zijn verenigingen en groeperingen die erkend zijn in hun eigen lidstaat. Ze hebben goedkeuring om hun fokprogramma in Nederland uit te voeren.

Kijk voor een overzicht van buitenlandse stamboekverenigingen in de lijst Buitenlandse stamboekverenigingen  actief  in Nederland. 

Informatie voor fokkers

Bent u een fokker en wilt u meedoen aan een goedgekeurd fokprogramma? Dit mag als u (raszuivere) fokdieren van dat ras heeft. En u deze fokdieren houdt binnen het geografisch gebied van dat fokprogramma. Meer hierover leest u op Informatie voor fokkers.

Houdt u fokdieren in het buitenland? Kijk dan in het overzicht van stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen of het fokprogramma ook in dat land wordt uitgevoerd.

Erkenning terugdringen TSE gevoeligheid

Een schapenstamboek of -fokkerijorganisatie kan bij ons een erkenning aanvragen voor een fokprogramma om TSE-gevoeligheid terug te dringen. De voorwaarden en hoe u een deze aanvraagt, leest u op Erkenning terugdringen TSE gevoeligheid.

Houdt u schapen? En neemt u deel aan een goedgekeurd fokprogramma voor het terugdringen van TSE-gevoeligheid? U kunt bij ons een erkenning aanvragen voor uw TSE-resistente schapenkoppel. De voorwaarden en hoe u deze aanvraagt, leest u op  Erkenning TSE resistente status schapenkoppels.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over erkenning fokkerij? Hieronder leest u de antwoorden op veelgestelde vragen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?