EU-externe verdragen

Gepubliceerd op:
22 januari 2014
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

De Europese Unie treedt namens de lidstaten op als onderhandelingspartner en verdragspartij bij het aangaan van handelsrelaties. Goede handelsrelaties zijn belangrijk voor een wereldwijde toegankelijke markt voor producten en diensten uit de EU.

Als open economie richt de EU zich op het toegankelijk maken van markten voor landbouw, visserij, industriële goederen en diensten.

Handelspolitiek

Met haar handelspolitiek wil de EU vooral de wereldhandel liberaliseren: de internationale markt moet voor zoveel mogelijk partijen toegankelijk zijn. Hierbij maakt de EU gebruik van multilaterale verdragen (verdragen tussen meerdere partijen) en bilaterale verdragen (verdragen tussen 2 partijen). DE EU erkent daarbij de World Trade Organisation (WTO) als de belangrijkste internationale instelling op dit gebied.

Belangrijke aandachtsgebieden bij het sluiten van internationale handelsakkoorden zijn: concurrentiepositie, exportkredieten, publieke aanbestedingen, intellectuele eigendom, investeringen en markttoegang.

Voorbeelden van verdragen

Enkele voorbeelden van verdragen op het gebied van handel en transport waarbij de EU is aangesloten:

  • TIR-carnet: eenvoudige douanedoorvoer;
  • CITES: handel in beschermde planten en dieren. De EU is geen ondertekenaar van dit verdrag, maar wel hebben alle afzonderlijke EU-lidstaten dit verdrag opgenomen in hun nationale wetgeving.

Meer informatie

Op de website van de Europese Commissie leest u meer over de relatie tussen de EU en de WTO. Ook vindt u op deze site alle handelsverdragen die de EU met verschillende landen en regio's heeft afgesloten.

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?