EU-landen: e-business

Gepubliceerd op:
19 januari 2011
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Electronic business (e-business) komt in het kort neer op verkopen en zakendoen via internet. Hier vindt u de Europese richtlijnen over e-business.

In de Europese Unie mogen aanbieders van e-businessdiensten zakendoen in de hele EU. Zij moeten dan wel voldoen aan de wetgeving van de lidstaat waar zij zijn gevestigd.

Bescherming consument bij koop op afstand

Richtlijn 97/7/EG over koop op afstand biedt consumenten bescherming bij het kopen van goederen en diensten via internet, telefoon en de post. De richtlijn verplicht leveranciers om de consument de volgende zaken te laten weten:

 • contactgegevens van hun bedrijf;
 • de aard van het product of de dienst;
 • de aankoopprijs;
 • de verzendkosten;
 • de verzendwijze en de wijze van betaling.

Daarnaast hebben consumenten het recht binnen 7 dagen een product te retourneren. Als lidstaten dat willen, mogen zij zelf nog strengere wetgeving vaststellen.

Koop op afstand van financiële diensten is geregeld in Richtlijn 2002/65/EG.

Bescherming bij e-commerce

Richtlijn 2000/31/EG over e-commerce (elektronische handel) wil de rechtszekerheid en het vertrouwen van de internetgebruiker verder beschermen. In de richtlijn staan regels voor contracten, aansprakelijkheid, geschillen, commerciële communicatie en spam. De richtlijn geldt zowel voor handel tussen bedrijven en consumenten als tussen bedrijven onderling.

In het bijzonder is de richtlijn van toepassing op:

 • online kranten en databanken;
 • elektronische financiële diensten;
 • diensten voor specifieke beroepsgroepen (waaronder advocaten, artsen, boekhouders en onroerend goed makelaars);
 • ontspanningsdiensten (zoals 'video on demand');
 • marketing en direct mail.

Elektronische handtekening

Richtlijn 1999/93/EG regelt elektronische handtekeningen en certificatiediensten. De richtlijn bepaalt waaraan elektronische handtekeningen moeten voldoen om betrouwbaar te zijn. Zo moet de handtekening op unieke wijze aan de ondertekenaar zijn verbonden en moet identificatie door derden mogelijk zijn. Elektronische handtekeningen die aan deze eisen voldoen, zijn net zo geldig als handtekeningen op papier. De richtlijn voorziet ook in dienstverleners die gekwalificeerde certificaten afgeven om de echtheid van een handtekening vast te stellen.

Bescherming persoonsgegevens

Richtlijn 97/7/EG over koop op afstand biedt consumenten bescherming bij het kopen van goederen en diensten via internet, telefoon en de post. De richtlijn verplicht leveranciers om de consument de volgende zaken te laten weten:

 • contactgegevens van hun bedrijf;
 • de aard van het product of de dienst;
 • de aankoopprijs;
 • de verzendkosten;
 • de verzendwijze en de wijze van betaling.

Daarnaast hebben consumenten het recht binnen 7 dagen een product te retourneren. Als lidstaten dat willen, mogen zij zelf nog strengere wetgeving vaststellen.

Koop op afstand van financiële diensten is geregeld in Richtlijn 2002/65/EG.

Bescherming auteursrecht

Richtlijn 2001/29/EG gaat over de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten in de informatiemaatschappij. De richtlijn beschermt de exclusieve rechten voor het vermenigvuldigen, publiceren en verspreiden van informatie via fysieke dragers en nieuwe media. Creativiteit en innovatie moeten zo beschermd worden en investeringen hierin gestimuleerd. Lidstaten zijn verplicht te zorgen voor wetgeving die het kraken van technische beschermingsmaatregelen verbiedt. Evenals het verwijderen of manipuleren van elektronische informatie over rechten en rechthebbenden.

Btw en e-business

Richtlijn 2002/38/EG bepaalt dat digitaal geleverde diensten worden belast met de btw in het land van consumptie. De regels gelden ook voor levering van software, muziek en films via internet. De export van elektronische diensten van EU-aanbieders naar afnemers buiten de EU is niet belast met Europese btw.

Meer informatie:

Met uitzondering van Richtlijn 97/7/EG over koop op afstand en Richtlijn 2002/38/EG over btw en e-business gelden alle richtlijnen ook voor Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?