GLB 2023: samenwerking in veenweidegebieden en Natura-2000 overgangsgebieden

Gepubliceerd op:
6 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
29 november 2022

Werkt u als melkveehouder in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? En wilt u de grondwaterstand in dit gebied verhogen en/of uw bedrijf verder extensiveren? U kunt in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een duurzaam gebiedsplan.

U kunt deze subsidie naar verwachting aan het einde van het 2e kwartaal 2023 aanvragen. Nog niet alle informatie over deze subsidie is bekend. Wat wel bekend is, delen we op deze pagina. Als we meer weten, werken we de informatie bij.

Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Voor samenwerkingsverbanden

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden. Hierin werken landbouwers, agrarische collectieven en/of bijvoorbeeld natuurorganisaties samen. In het samenwerkingsverband zit ten minste één landbouwer. Zo werkt u samen met andere partijen aan het verminderen van de uitstoot van ammoniak bij stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden en/of CO2 in veenweidegebieden.

Doel van de regeling

In het gebiedsplan staat hoe het samenwerkingsverband werkt aan een of meer van deze duurzame doelen:

  • het verminderen van de uitstoot van ammoniak;
  • de vermindering van de uitstoot van CO2;
  • het verhogen van de grondwaterstand in het veenweidegebied.

Het gebied waar het om gaat, is landbouwgrond in veenweidegebieden. En/of landbouwgrond in en rond Natura 2000-gebieden, tot 2500 meter rondom dit gebied.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor de voorbereiding van het gebiedsplan tot maximaal € 40.000. Ook komt er meerjarige subsidie voor de uitvoering van het plan.

  1. U ontvangt elk jaar subsidie voor het verhogen van het waterpeil in het veenweidegebied. Het waterpeil loopt op tot 40, 30 of 20 centimeter onder maaiveld in een peilvak. U ontvangt ook subsidie als u investeert in een waterinfiltratiesysteem en grondwaterpeilbuizen.
  2. U ontvangt elk jaar subsidie voor extensiveringsmaatregelen bij stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden en in veenweidegebied. Dit doet u door het productie- en bemestingsvolume te verlagen op uw bedrijf. U ontvangt ook subsidie voor het langer weiden van uw koeien (meer dan 1500 of 3000 uur weidegang per jaar).

Meer informatie over de aanvraag en de voorwaarden leest u hier later.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?