Open voor aanvragen

Categorie 1: Gebiedsplan opstellen en samenwerkingsverband opzetten

Laatst gecontroleerd op:
23 mei 2024
Gepubliceerd op:
30 januari 2024

Wilt u de uitstoot van ammoniak verminderen in een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? Of CO2-uitstoot verminderen in een veenweidegebied? U kunt subsidie krijgen voor het opstellen van een gebiedsplan en/of het opzetten van een samenwerkingsverband. Deze subsidie is onderdeel van de regeling Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden.

Hoogte financiering en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 1 mei 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 31 mei 2024
17:00
€ 25.000 tot maximaal € 40.000
Totaal budget:
€ 1.200.000

Door een beveiligingsupdate ontvangt u tijdelijk geen ontvangstbevestiging en pdf-bestand nadat u een aanvraag heeft gedaan in de VeenweideN2000 Viewer. Dit geldt vanaf vrijdag 24 mei 18:00 uur tot en met zaterdag 25 mei 18:00 uur. U ontvangt de ontvangstbevestiging en het pdf-bestand alsnog op maandag 27 mei. Onze excuses voor het ongemak. 

Voor wie

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden. Hierin werken agrariërs samen met bijvoorbeeld andere agrariërs, agrarische collectieven en natuurorganisaties. In het samenwerkingsverband zit in ieder geval één agrariër.

Om welke gebieden gaat het?

Minimaal 50% van de percelen van het samenwerkingsverband liggen binnen een veenweidegebied of Natura 2000-overgangsgebied. 

Veenweidegebieden

Veenweidegebieden die in aanmerking komen, liggen in onderstaande gebieden:

 • de provincie Fryslân, Noord-Holland, Utrecht of Zuid-Holland;
 • de gemeente Groningen, Midden-Groningen of Westerkwartier;
 • de gemeente Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle.   

Stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

Natura 2000-overgangsgebieden zijn gebieden die in bijlage 2 van de regelingstekst staan. Deze gebieden liggen tot 2.500 meter rondom een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband en het opstellen van een nieuw gebiedsplan. Of voor het opstellen van een nieuw gebiedsplan met een bestaand samenwerkingsverband. Het gaat om een gebiedsplan in veenweidegebieden of in en rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Voor welke kosten krijgt u subsidie?

U kunt voor verschillende kosten subsidie krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. U krijgt subsidie voor de kosten die u maakt tijdens het:

 • netwerken en werven van deelnemers voor het samenwerkingsverband;
 • opstellen van een nieuw gebiedsplan
 • eventueel opstellen van een samenwerkingsovereenkomst (bij een nieuw samenwerkingsverband);
 • uitvoeren van studies, waaronder haalbaarheidsstudies; 
 • doen van projectmanagement of projectadministratie.

Voor deze regeling geldt een subsidiepercentage van 100%. De subsidiabele kosten worden dus 100% vergoed.

Hoe verdelen wij het budget?

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt elk project op een aantal onderdelen. Dit zijn selectiecriteria. Het budget verdelen wij onder de aanvragers die hier het hoogst op scoren. De wegingsfactor geeft aan hoe vaak de punten meetellen in het totale puntenaantal.

Punten te scoren per selectiecriteria

Selectiecriterium Punten te scoren Wegingsfactor Maximaal
Effectiviteit 0 tot en met 5 4 20
Haalbaarheid 0 tot en met 5 1 5
Efficiëntie  0 tot en met 5 1 5
Urgentie 0 tot en met 5 1 5
Totaal     35

Het maximale aantal punten dat u kunt scoren is 35. U moet voor elk selectiecriterium minimaal 1 punt halen. In totaal moet u voor deze subsidie minimaal 21 punten krijgen.

Meer weten over de selectiecriteria? In de regelingstekst vindt u aan welke eisen u precies moet voldoen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, voldoet u aan deze voorwaarden:

 • Minimaal 50% van de percelen van het samenwerkingsverband liggen binnen een veenweidegebied of Natura 2000-overgangsgebied.
 • Het gaat om een gebiedsplan in veenweidegebieden of in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Binnen de gebieden gaat het om:
  • landbouwgrond en niet-landbouwgrond in veenweidegebieden; en
  • landbouwgrond en niet-landbouwgrond in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, tot 2.500 meter rondom dit gebied.
 • Het project start uiterlijk 2 maanden na de subsidieverlening.
 • Het project stopt uiterlijk 2 jaar na de subsidieverlening.
 • De percelen van uw project zijn bij elkaar minimaal 200 hectare groot.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt onder andere deze bijlagen mee:

 • projectplan
 • begroting 
 • onderbouwing van de begroting

Voor het projectplan, de begroting en de samenwerkingsovereenkomst gebruikt u onze formats. Met de acties hieronder kunt u alvast starten voordat u uw aanvraag doet.

Update VeenweideN2000 Viewer

De VeenweideN2000 Viewer werkt weer. U kunt nu uw aanvraag versturen. Heeft u het bestand met de aanvraag opgeslagen op uw eigen computer? Dan kunt u deze importeren via de knop ‘Aanvraag importeren’. Controleer uw gegevens en verstuur uw aanvraag.

Aanvragen

U doet uw aanvraag in Mijn RVO. Voordat u uw aanvraag doet, vult u de bijlagen in. En gebruikt u de VeenweideN2000 Viewer om:

 • een samenwerkingsgebied vast te leggen door percelen toe te voegen aan de aanvraag.
 • te laten zien welke bodemtypen en grondsoorten er per perceel zijn. De viewer laat ook de dominante grondsoort zien. De dominante grondsoort is de grondsoort die het meest voorkomt op het perceel. 
 • te controleren of de gegevens voldoen aan de voorwaarden van de regeling. En deze toe te voegen aan uw aanvraag.

De gegevens uit de VeenweideN2000 Viewer heeft u nodig om bepaalde gegevens in het aanvraagformulier in Mijn RVO in te vullen. Zonder de gegevens kunt u uw aanvraag niet versturen.

Hieronder ziet u hoe u de VeenweideN2000 Viewer gebruikt.

Handleiding VeenweideN2000 Viewer

U kunt Categorie 1: Gebiedsplan opstellen en samenwerkingsverband opzetten aanvragen vanaf 1 mei 2024, 09:00 uur tot en met 31 mei 2024, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging eH2+ nodig .

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 22 weken na de sluitingsdatum (31 mei 2024).

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, hoort het project bij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om te leren van elkaars projecten.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets aan uw project en/of situatie? Geef dit op tijd aan ons door. Dit doet u met het Formulier melding voor projecten NSP Plattelandsinterventies. Stuur het ingevulde formulier naar plattelandsinterventies@rvo.nl.

Wijzigt er iets in uw percelen? Geef dit aan via de digitale kaart van uw VeenweideN2000 Viewer. Het verleende bedrag is de maximale vergoeding voor de hele periode. Wordt de oppervlakte van de percelen groter? Dan blijft het maximale bedrag hetzelfde. 

Voorschot ontvangen 

Keuren wij uw aanvraag goed? U ontvangt automatisch een voorschot van 50% van het subsidiebedrag. Hoeveel voorschot u ontvangt, staat in de beslisbrief.

Vaststelling aanvragen

Uw project is uiterlijk 2 jaar na subsidieverlening afgerond. Heeft u uw project uitgevoerd? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

In de publicatie van 1 november 2023 van de Staatscourant staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie.

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?