Octrooi? Of anders beschermen?

Laatst gecontroleerd op:
13 februari 2024
Gepubliceerd op:
10 maart 2011

Stel u heeft een idee. Als u dat heeft uitgewerkt, kunt u het beschermen tegen gebruik door anderen. Het wordt dan uw 'intellectueel eigendom' (IE). Gaat het om een technisch product of productieproces, dan spreken we van een 'uitvinding'.

Of u uw intellectueel eigendom wilt beschermen en hoe dat kan, begint met de volgende vragen:

  • Wat wilt u beschermen (een machine, een tekst, een logo, een model, een plantenras)?
  • In welke landen wilt u het beschermen?
  • Hoe lang wilt u het blijven beschermen?
  • Wat moet u doen om het intellectueel eigendomsrecht te krijgen en te houden?
  • Wat moet u daarvoor betalen?
  • Wat bent u bereid te ondernemen als iemand toch uw uitvinding, creatie of idee namaakt of gebruikt?

Let op: denk al tijdens het innovatie- of creatieproces na over hoe u uw intellectueel eigendom wilt beschermen. Als u bijvoorbeeld anderen vertelt over uw uitvinding dan kan het gevolg daarvan zijn dat het geen zin meer heeft nog octrooi aan te vragen!

Verschillende vormen IE-recht

Er zijn verschillende vormen om uw kennis te beschermen. Deze zijn afzonderlijk of in combinatie te gebruiken:

Meer kans op financiering door IE-recht

Wist u dat start-ups die al in vroege fase een octrooi of andere vorm van intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) aanvragen, tot 10 keer meer kans hebben om financiering te krijgen dan start-ups die dit niet doen? Lees het onderzoek (pdf, Engelstalig) van het Europees Octrooibureau (EOB) en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) over hoe IE-rechten innovatieve start-ups helpen om financiering te krijgen voor het doorontwikkelen van hun ideeën naar marktrijpe producten en diensten.

Bedrijfsgeheim

In sommige gevallen is geheimhouden een goed alternatief voor een octrooi. De samenstelling van het product of de werking van het proces moet dan niet gemakkelijk te achterhalen en te reproduceren zijn.

Lees meer over bedrijfsgeheim

ideeSCAN - Breng uw intellectuele eigendom in kaart

Wilt u inzicht krijgen in hoe u uw idee kan beschermen? Doe dan de ideeSCAN. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. U krijgt meteen een te downloaden rapport. Hiermee krijgt u een goed beeld van de intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op uw situatie. Ook krijgt u tips waarmee u aan de slag kan om uw ideeën te beschermen.

IP Diagnostics (Internationaal)

Wanneer u zich met uw idee of innovatie op de internationale markt richt, gebruik dan IP Diagnostics. U beantwoordt eerst 10 vragen. Op basis van de antwoorden die u geeft, krijgt u uitgebreide vragenlijsten over maximaal 10 onderwerpen. Per onderwerp volgt direct een rapportage met aanbevelingen en verdere informatie over Intellectueel Eigendom en bedrijfsvoering. IP Diagnostics is gemaakt door de World Intellectual Property Organization (WIPO), het wereldwijde forum voor diensten, beleid, informatie en samenwerking op het gebied van intellectueel eigendom. De pagina’s en hulpmiddelen zijn in het Engels.

Idee vastleggen

U kunt uw idee of creatie laten vastleggen in het i-DEPOT. Dat kan ook bij een notaris. Deze legt uw idee vast en maakt een akte op. Daarmee heeft u een officieel bewijsmiddel waarmee u later kunt bewijzen op welke datum u uw idee of creatie al had. Bijvoorbeeld een muziekstuk, uitvinding of ontwerp.
Let op: met het i-DEPOT of de akte van de notaris legt u alleen een datum vast. Het geeft u geen (intellectueel) eigendomsrecht en biedt dus ook geen bescherming!

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over octrooien en andere beschermingsvormen.

Bekijk ook de uitlegvideo Waarom zou ik een octrooi aanvragen?

Tekens

Er zijn speciale tekens zoals © om de bescherming aan te geven. Bekijk hieronder een overzicht van deze tekens.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?