Innovatieve stalsystemen voor minder ammoniakuitstoot

Gepubliceerd op:
22 augustus 2023

Heeft u een veehouderij en wilt u een nieuw stalsysteem gebruiken? Een systeem dat zorgt voor minder uitstoot van ammoniak? U heeft de keuze uit erkende en niet-erkende stalsystemen. Of u werkt samen met een producent van zo’n nieuw systeem. De producent laat de uitstoot meten en vraagt erkenning aan.

De landbouwsector zorgt voor ongeveer 90 procent van de totale uitstoot van ammoniak in Nederland. In de Wet ammoniak en veehouderij (WAV) staan regels om kwetsbare natuurgebieden hiertegen te beschermen. De Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) gaat dieper in op stalsystemen en de uitstoot van ammoniak.

Erkend stalsysteem in stappen

Staat uw nieuwe stalsysteem in bijlage 1 van de RAV? Dan is het een erkend stalsysteem. Via de volgende stappen kunt u het stalsysteem gaan gebruiken:

  1. Schat met de emissiefactoren uit bijlage 1 de uitstoot van ammoniak op uw bedrijf in.
  2. Met de geschatte uitstoot vraagt u bij uw gemeente een vergunning aan.

In het Besluit emissiearme huisvesting op Infomil.nl leest u meer.

Erkende stalsystemen in bijlage 1 van de RAV

In bijlage 1 van de RAV staan alle erkende stalsystemen met hun emissiefactoren. U ziet hoeveel ammoniak bepaalde stalsystemen per dierplaats gemiddeld in een jaar uitstoten. De emissiefactoren van ammoniak vindt u op Emissiefactoren diercategorieën op Infomil.nl.

Erkenning aanvragen (nog) niet erkend systeem

Bent u veehouder en wilt u een (nog) niet erkend, innovatief stalsysteem gebruiken? Dan staat het dus niet in bijlage 1 van de RAV. In dat geval kunt u samen met de producent en een meetinstantie erkenning aanvragen.

De aanvraag bestaat uit 3 stappen:

  1. Veehouder: bijzondere emissiefactor (BEF) en proefstalbeschikking;
  2. Producent: voorlopige emissiefactor (VEF);
  3. Producent: definitieve emissiefactor (DEF).

Voorlopige emissiefactor niet verplicht

Heeft de veehouder een proefstalbeschikking met een bijzondere emissiefactor gekregen? Dan mag de producent stap 2 overslaan en direct een definitieve emissiefactor aanvragen. Een voorlopige emissiefactor heeft wel een voordeel. De producent mag het stalsysteem dan alvast op de markt brengen.

Hieronder leest u een korte beschrijving van elke stap voor de aanvraag van erkenning.

Wanneer en hoe aanvragen

U kunt alle emissiefactoren het hele jaar door aanvragen. Dit doet u met een aanvraagformulier op mijn.rvo.nl. Daarin staat ook welke bijlagen wij daarbij graag van u ontvangen. U stuurt het formulier en de bijlagen naar rav@rvo.nl.

Aanvragen voor iemand anders (machtigen)

Wilt u een emissiefactor voor een ander aanvragen? Of wilt u dat iemand anders dat voor u doet? Regel dan een machtiging met het formulier Machtiging Regeling ammoniak en veehouderij op mijn.rvo.nl.

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, bekijken we eerst of deze compleet is. Heeft u niet alle informatie meegestuurd? Dan krijgt u de mogelijkheid om uw aanvraag compleet te maken. Daardoor kan het wel langer duren voordat u onze beslissing ontvangt. 

Technische Advies Pool beoordeelt en adviseert

Hebben we alle informatie van u ontvangen? Dan bespreken we uw aanvraag met de Technische Advies Pool (TAP). Die adviseert ons bij de beoordeling ervan. Dat advies gebruiken wij voor onze beslissing. Die ontvangt u binnen 20 weken na uw aanvraag.

Communicatie met de TAP-leden gaat via het RAV-secretariaat. U stuurt uw e-mail naar: rav@rvo.nl.

Gegevens stalsysteem veranderen in bijlage 1

Bent u producent van stalsystemen en wilt u een bestaande systeembeschrijving in bijlage 1 van de RAV veranderen? Gebruik het formulier Systeembeschrijving veranderen op mijn.rvo.nl. Daarin staat ook welke bijlagen wij daarbij graag van u ontvangen. U stuurt het formulier en de bijlagen naar rav@rvo.nl.

Meer weten?

Volg de laatste ontwikkelingen rond innovatieve stalsystemen met minder uitstoot van ammoniak.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?