Bangladesh: uw kansen in duurzame productie groente en fruit

Gepubliceerd op:
30 augustus 2023

Bent u ondernemer in bedekte tuinbouw, zaden, naoogstverwerking, naoogstopslag of duurzame energieoplossingen? Uw expertise kan u kansen opleveren in de ontwikkeling van de duurzame tuinbouw in Bangladesh. Tegelijkertijd kunt u de lokale bevolking helpen door mee te doen met deze combitrack.  

Combitracks

Kansen en uitdagingen in de tuinbouwsector 

Bangladesh is na China en India een van de grootste producenten van groenten wereldwijd. Het land produceert jaarlijks 16 miljoen ton groenten. Ruim 16 miljoen boerengezinnen zijn betrokken bij de productie van wel 60 soorten groenten. 

Door verstedelijking en industrialisatie verliest Bangladesh naar schatting 1% landbouwgrond per jaar. Tegelijkertijd is het land erg kwetsbaar voor klimaatverandering, verzilting en onvoorspelbaar weer. Dit zorgt voor een dilemma: de landbouwgrond neemt af, terwijl de vraag naar meer en voedzamer voedsel toeneemt. 

De regering van Bangladesh wil overgaan naar een toegankelijke, groene economie. Het Bangladesh Deltaplan 2100 legt uit hoe het land dat wil bereiken. Een onderdeel is om meer veilige en chemievrije goederen van hoge kwaliteit te produceren. Nederland en Bangladesh werkten nauw samen bij het opstellen van Deltaplan 2100. 

Bangladesh wil niet alleen aan de binnenlandse vraag kunnen voldoen (170 miljoen inwoners!), maar ook exporteren. Om dat te bereiken, heeft het land kennis, technologie en innovatie nodig. Denk bijvoorbeeld aan kennis op het gebied van internationale normen voor voedselveiligheid. Maar ook aan een meer stabiele toegang tot energie. Bangladesh wil daarbij graag van Nederland leren.  

Bangladesh bevindt zich nu nog in de groep van Minst Ontwikkelde Landen: 49 landen die door de VN worden gesteund in verband met hun kwetsbaarheid. Het land verlaat die groep in 2026. Dat biedt meer marktkansen voor buitenlandse bedrijven. 

Wies van Leeuwen, Business Development Coördinator bij RVO: "Bangladesh is een van de snelst en stabiel groeiende economieën van Zuidoost-Azië. De vraag naar betere voeding is heel sterk, net als de wens om hiervoor met Nederland samen te werken. Voor Nederlandse ondernemers is dit het perfecte moment om in te springen op deze sterk groeiende markt."

Doelen van combitrack Duurzame tuinbouw

Een combitrack is  een gecombineerde aanpak van de Nederlandse overheid om de handel, investeringen en ontwikkeling in een land te bevorderen.

Bangladesh wil graag met Nederlandse publieke en private partijen samenwerken. Vooral op het gebied van de overgang naar een duurzame landbouw en de verwerking van vers fruit en groenten. De combitrack Duurzame tuinbouw gaat hierbij helpen. De combitrack streeft in de tuinbouwsector naar: 

 • bedekte tuinbouw, zodat de opbrengsten toenemen en de kwaliteit verbetert;  
 • efficiënter gebruik van water en biologische meststoffen; 
 • verbeterde zaden om opbrengsten te verhogen; 
 • gebruik van meer klimaatslimme zaden; 
 • overgang naar hernieuwbare energiebronnen; 
 • toename van geschoolde arbeidskrachten. 

Op termijn betekent dit dat Nederlandse bedrijven in Bangladesh gaan investeren in, en uiteindelijk verdienen aan:  

 • een hogere tuinbouwproductie; 
 • hogere en meer uniforme voedselveiligheidsnormen; 
 • een beter ondernemersklimaat, inclusief wet- en regelgeving voor tuinbouwbedrijven; 
 • een afname van oogstverliezen door verbeterde naoogst-infrastructuur en een stabiele energievoorziening; 
 • een afname van de uitstoot van broeikasgassen door een overgang naar hernieuwbare energie. Dit maakt ook de toepassing van digitale technologie (sensoren, klimaatregeling) en digitale dienstverlening op afstand mogelijk.  

Wat de combitrack u te bieden heeft

 • Kansrijke samenwerkingen, zowel nationaal als internationaal: een consortium, publiek-private samenwerking voor bedekte tuinbouw, platforms voor b2b-verbindingen, uitbreiding van het lokale netwerk via de combitrack en daardoor makkelijker zakenpartners vinden. 
 • Activiteiten: handelsmissies, bezoek aan handelsbeurzen, kansenseminars en demonstratiedagen. 
 • Marktrapporten en studies.  

Tip: bezoek (fysiek of online) het kansenseminar bedekte teelt Bangladesh

Bent u ondernemer op het gebied van bedekte teelt? En wilt u meer weten over de ontwikkelingen en mogelijkheden in deze sector in Bangladesh? Bezoek dan het kansenseminar op donderdag 28 september in het World Horti Center in Naaldwijk. Online deelname is ook mogelijk.

Ontdek meer over het kansenseminar

Zoeken we uw expertise voor Bangladesh?   

De marktstudie Bangladesh horticulture sector (2021) laat zien dat Nederlandse kennis en technologie onmisbaar is en dat Bangladesh graag wil samenwerken. De combitrack zoekt vooral ondernemers die sterk zijn in oplossingen voor de midtech-tuinbouw en systeemintegratie voor energie. Maar ook ondernemers die sterk zijn in de bedekte tuinbouw, zaden en duurzame energieoplossingen.  

Denk aan de volgende expertises:    

 • zaden/zadenveredelaars; 
 • biologische pesticiden en meststoffen; 
 • low- of mid-technologieën voor kassenbouw en -inrichting, zoals:  
  - druppelirrigatie,
  - plastic covers van kassen;
 • semi-gecontroleerde klimaatcontrolesystemen (met geen of beperkte automatisering); 
 • opslag- of verwerkingstechnologieën na de oogst; 
 • technologieën voor de integratie van zonne-energie in de tuinbouwketen.  

Win-winsituatie met wereldwijde combitracks

De Nederlandse overheid start in 14 landen een gecombineerde aanpak om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen.

Die aanpak levert een win-winsituatie op. Aan de ene kant wordt de export- en investeringspositie van Nederlandse ondernemers versterkt. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in oplossingen voor lokale uitdagingen en lokale economische ontwikkeling. Dit draagt ook bij aan het creëren van waardig werk in deze landen.

In diverse landen is al gestart met de opzet van combitracks. Lees het nieuwsbericht over de combitracks en bekijk welke combitracks er zijn.

Bespreek uw mogelijke kansen met onze experts 

Wilt u uw export uitbreiden naar Bangladesh, of bent u al actief in beschermde tuinbouw, zaden of hernieuwbare energiebronnen? Bespreek dan met onze experts hoe u kunt bijdragen aan de combitrack Duurzame tuinbouw. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?