Handelscontracten Italië

Gepubliceerd op:
13 september 2012
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2023

Lees hier informatie over handelscontracten in Italië.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Internationale modelcontracten

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Deze helpen u bij het internationaal zakendoen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Wetgeving voor handelsagenten

Het aanstellen van een agent kan onder Italiaans recht zonder contract gebeuren. Of er sprake is van een agentuurrelatie hangt van de omstandigheden af. Het is wel verstandig om de rechten en plichten van de agentuurrelatie schriftelijk vast te leggen. Het is de bedoeling dat het agentuurcontract wederzijds exclusief is.

Italië heeft de EU-richtlijn 86/653 voor zelfstandige handelsagenten in nationale wetgeving omgezet. De richtlijn verbetert de betrekkingen tussen de handelsagenten en hun opdrachtgever, zoals de rechten en plichten van de handelsagent en de opdrachtgever, de beloning, de sluiting en de beëindiging van de agentuurovereenkomst.

Een Italiaanse handelsagent moet volgens de Italiaanse wet ingeschreven zijn in het Handelsagentenregister. De agentuurovereenkomst is anders nietig en kan zowel de handelsagent als de opdrachtgever geconfronteerd worden met administratieve sancties.

Meer weten?

Voor meer informatie over handelsagenten, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging voor handelsagenten:

  • Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani (USARCI)
  • Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (F.N.A.A.R.C.)
  • Federagenti Cisal - Federazione Nazionale Agenti di Commerio e Rappresentanti (Cisal)

Arbitrage

Meer informatie over geschillen, zowel nationaal als internationaal, kunt u vinden bij de Kamer van Arbitrage van Milaan.

Zoekt u een zakenpartner in het buitenland?

Wij denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?