Zakendoen in Laos

Laatst gecontroleerd op:
22 september 2023
Gepubliceerd op:
24 oktober 2019

De Democratische Volksrepubliek Laos is het enige land in Zuidoost-Azië zonder kustlijn. Hoe doet u zaken in dit land? Welke kansen liggen er voor u? En waar vindt u informatie over IMVO? Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Laos.  

Inwoners en maatschappij van Laos

Na 6 eeuwen monarchie werd Laos in 1975 een republiek. De communisten die aan de macht kwamen, stichtten in dat jaar een communistische staat met een eenpartijstelsel. Nog altijd is Laos een communistisch land.

In Laos wonen 7,3 miljoen inwoners (2020). Daarvan wonen er ruim 600.000 in hoofdstad Vientiane. Laos kent vele etnische groepen (officieel 49, maar waarschijnlijk rond de 200) waarvan de Lao verreweg de grootste groep vormt met zo'n 53% van de bevolking. Meer dan 60% van de bevolking is Boeddhist. De officiële taal is Laotiaans, maar de bevolking spreekt ook Frans, Engels en verschillende etnische talen.

Laos is een arm land, al zit wel verbetering in de leefomstandigheden. De armoede is in 20 jaar gehalveerd en er is minder ondervoeding. De staat van de gezondheidszorg en scholing zijn sterk verbeterd. Ondanks die verbeteringen vormt ondervoeding nog altijd een groot probleem. In de Human Development Index staat Laos op de 140e plaats (2023).

Economie van Laos

Tot 1986 had Laos een door de staat geleide economie. Na 1986 kwam er meer ruimte voor privé-ondernemingen en vanaf dat moment kende de Laotiaanse economie een stevige jaarlijkse groei. In 1997 werd Laos lid van het Aziatische handelsblok ASEAN. In 2013 werd het land toegelaten tot de World Trade Organization (WTO). De laatste jaren groeit de Laotiaanse economie met ongeveer 7%.

De economie van Laos draait onder meer op de export van waterkrachtelektriciteit en van delfstoffen als koper en goud. Ook landbouw draagt bij aan de economie. Zo'n 20% van het bruto nationaal product komt uit de landbouw, terwijl bijna 3/4 van de Laotiaanse bevolking in deze sector werkt. Omdat de Laotiaanse economie veel vraagt van het milieu, wil de overheid inzetten op duurzaamheid. Natuurtoerisme is een van de sectoren waarop de overheid zich richt.

Ondanks de aanhoudende groei van de economie wacht Laos nog wel wat uitdagingen. Een beperkte arbeids- en afzetmarkt, gebrekkige infrastructuur en corruptie zijn de voornaamste daarvan. Ook tegenstrijdige of onduidelijke regelgeving en lastige vergunningprocedures vormen obstakels.

Handel Nederland - Laos

In 2021 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Laos € 9,0 miljoen. Een exportwaarde die vergelijkbaar is met die van landen als Grenada, Bermuda en Eritrea.

Meer weten?

Handelsrelatie EU-Laos

Laos valt onder het 'Everything But Arms'-stelsel van de EU. Dit betekent dat alle producten behalve wapens en munitie onder voorwaarden tarief- en quotumvrij geïmporteerd kunnen worden in de EU. Kijk voor meer informatie op Access2Markets. Bent u nog niet bekend met Access2Markets? Bekijk dan eerst ons stappenplan hoe u Access2Markets kunt gebruiken.

Tip: Kijk wat handelsakkoorden en handelsbelemmeringen voor uw handel kunnen betekenen.

Ondernemen in Laos

Land- en bosbouw, waterkracht-elektriciteit, toerisme, infrastructuur en logistiek zijn sectoren waarin kansen liggen voor Nederlandse ondernemers. In de brochure 'Doing Business in Laos' (2019) van de Nederlandse ambassade in Bangkok staan deze kansen beschreven. In het rapport 'Potential for deployment of river run off turbines in Lao DPR' (2017) staan de kansen in de hydro-elektriciteit. Download deze documenten hieronder:

Zakendoen in Laos

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Laos. In de rubriek Ease of Doing Business (pdf) van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Laos staat op plaats 154 in de Ease of Doing Business (jaartal 2020).

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Informatie voor investeerders

Op de website van de European Chamber of Commerce and Industry in Lao PDR (ECCIL) vindt u volop informatie over investeren in Laos. Ook vindt u er zakelijk nieuws, evenementen en nog veel meer. Ook de overheidswebsite van het Investment Promotion Department biedt veel informatie over zakendoen en investeren in Laos.

Hulp bij financiering nodig?

Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina Subsidies en financiering voor internationaal ondernemen hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Laos mogelijk zijn.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Exportregels voor Laos

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels en praktische tips voor Laos. Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor Access2Markets.

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden ook informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Laos is geen ondertekenaar van de ATA-conventie, dus kunt u geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Hulp van de ambassade

De ambassade in Bangkok (Thailand) staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen over Laos. De medewerkers kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten. Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Nederland Wereldwijd. Op die site vindt u ook het reisadvies voor Laos.

Meer weten over Laos?

Vragen over ondernemen in Laos?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over exporteren naar Laos? Onze adviseurs helpen u graag verder.

Bent u tevreden over deze pagina?