Handelscontracten Rusland

Gepubliceerd op:
1 december 2011
Laatst gecontroleerd op:
20 april 2022

Conflicten met buitenlandse klanten of leveranciers zijn vervelend. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product. Of als uw leverancier zijn afspraken niet nakomt. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de impact van de oorlog in Oekraïne. De Russische inval in Oekraïne heeft invloed op het zakendoen in Rusland en Oekraïne. Vind alle informatie op de overzichtspagina Oekraïne/Rusland.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.
 

Internationale modelcontracten

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Deze helpen u bij het internationaal zakendoen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Contract met een Russische handelsagent

Omdat Rusland zo'n groot land is, is het normaal om meerdere handelsagenten te hebben voor verschillende gebieden. Voordat u een contract tekent met een Russische handelsagent, is het echter verstandig om goed advies in te winnen. Laat u bijstaan door een jurist die het Russische recht goed kent. Trek ook de reputatie van de agent na en onderzoek of er geen sprake is van conflicterende belangen.

Contract opstellen

U bent vrij om samen met uw Russische agent de tekst van het agentencontract op te stellen. Hierbij kunt u meestal kiezen om het contract naar Russisch of Nederlands recht op te stellen. Er zijn echter regels die de toepassing van de Russische of juist Nederlandse wet voorschrijven. Laat een specialist u daarom helpen bij het opstellen van het contract.
Het is verder normaal om contracten in 2 talen op te stellen. Dit is meestal in de Russische taal en de taal van de andere partij, bijvoorbeeld het Nederlands of Engels.

Officiële wetgeving

Het Burgerlijk Wetboek van Rusland legt de basisregels vast voor het opstellen van contracten, waaronder contracten met agenten. U vindt een Engelse vertaling van het Russische Burgerlijk Wetboek op de website van de World Intellectual Property Organization. De meeste relevante informatie staat in de volgende artikelen:

  • Artikel 183
  • Artikel 424
  • Artikel 163 – 165
  • Artikel 971 – 979
  • Artikel 990 - 1011

Arbitrage in geval van een conflict

In het handelscontract kunt u ook afspraken opnemen over arbitrage en het oplossen van conflicten. Ook hierbij kunt u samen met de andere partij kiezen welk recht van toepassing zal zijn.

Russische arbitragewetten

In de Russische wet- en regelgeving zijn er 2 arbitragewetten. De één gaat specifiek over internationale arbitrage, de ander over binnenlandse. Beiden bevatten echter relevante informatie voor internationale arbitrage.

  • Wet no. 5338-1 over Internationale Commerciële Arbitrage (pdf) van 7 juli 1993, in het Engels te lezen op de website van de New York Arbitration Convention.
  • Federale wet no. 382-FZ over Arbitrage (Arbitrageprocedures) in de Russische Federatie van 29 december 2015. Deze wet is aangepast via de federale wet no. 531-FZ van 27 december 2018.

Overgangsperiode bij sancties

Moet u uw contract staken door nieuwe sancties tegen Rusland? Dan hoeft u dit niet altijd gelijk te doen. Voor sommige gesanctioneerde sectoren is er een overgangsperiode van een aantal maanden. De precieze details vindt u in EU-verordening 833/2014. Let op: Voor gesanctioneerde personen en andere entiteiten is er geen overgangsperiode. Zakendoen met hen moet u meteen stoppen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over handelscontracten in Rusland? Neem dan contact op met ons. Onze regio-experts helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?