Producteisen Suriname

Gepubliceerd op:
12 december 2011
Laatst gecontroleerd op:
6 december 2021

Suriname hanteert bepaalde producteisen. Ook in Nederland zijn er instanties die certificaten bij export afgeven. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste organisaties.

Wilt u meer weten over producteisen in Suriname? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Dieren en dierlijke producten

Voor de invoer van dieren en hieruit vervaardigde producten is een vergunning nodig van de Dienst der Invoer-, Uitvoer- en Deviezencontrole (IUD) van het Surinaamse ministerie van Handel en Industrie. Hetzelfde geldt voor medicijnen en serums voor dieren.

Geneesmiddelen

Invoer, registratie en prijsvaststelling van geneesmiddelen zijn aan voorschriften gebonden. Een invoervergunning van de Dienst der Invoer-, Uitvoer- en Deviezencontrole (IUD) is verplicht. Ook moet het middel opgenomen zijn in de 'Nationale Geneesmiddelenklapper' van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid. Importeurs van geneesmiddelen mogen alleen aan apothekers of erkende drogisterijen leveren.

Levensmiddelen

Vermeld op de verpakking van levensmiddelen duidelijk de volgende gegevens:

 • inhoud (ingrediënten en additieven)
 • nettogewicht
 • merk
 • productiedatum
 • uiterste houdbaarheidsdatum

De tekst moet bij voorkeur in het Nederlands of Engels opgesteld zijn. Dit is niet wettelijk vastgelegd.

In het Besluit Etikettering Brouwerijproducten is bepaald dat de volgende gegevens in het Engels en Nederlands vermeld moeten worden op het etiket van de kleinhandelsverpakking voor brouwerijproducten:

 • land van herkomst
 • naam en adres van de distributeur of importeur die in Suriname is gevestigd
 • alcoholpercentage in volumeprocenten
 • nummer van de betreffende partij
 • productie- en vervaldatum

Planten en plantaardige producten

Voor de invoer van planten en plantaardige producten is een keuring door het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verplicht. Ook moet een certificaat zijn bijgevoegd dat is afgegeven door een bevoegde instantie in het land van herkomst. Alleen diepvriesgroente en -fruit zijn uitgezonderd van deze certificatie-eis.

Pre-Shipment Inspection Programma

Suriname heeft een Pre-Shipment Inspection Programma ingevoerd. Goederen, facturen en andere documenten moeten voor export beoordeeld worden. Het doel is de juiste invoerrechten en -belastingen vast te stellen.

Het bedrijf SGS heeft het exclusieve contract voor het leveren van Pre-Shipment Inspection diensten. Voor alle Internationale Handelstransactie (IT) formulieren moet u bij inklaring in Suriname een Clean Report of Findings (CRF) overleggen. SGS moet daarvoor in het land van export een inspectie uitvoeren.

Nederlandse instanties die productcertificaten afgeven

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Keuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO en NVWA Mest Documenten bij export van mest
In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?