Producteisen Suriname

Gepubliceerd op:
12 december 2011
Laatst gecontroleerd op:
15 november 2023

In Suriname moeten producten aan bepaalde normen en eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en etikettering. Wilt u weten wat die voorwaarden zijn en waar u de juiste certificaten regelt? Wij helpen u op weg.

Waar moet uw product aan voldoen?

Producten die u naar Suriname exporteert, moeten aan verschillende producteisen voldoen. Daarbij is er een onderscheid tussen normen en certificaten:

 • Normen zijn specifieke, vaak technische producteisen, bijvoorbeeld voor de drukbelasting van bouten en moeren.
 • Certificaten omvatten vaak een bredere producteis, zoals de veilige werking van een boormachine.

Voldoen aan standaarden en normen

Nationale normen (ook wel standaarden) zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat (geïmporteerde) producten in een land voldoen aan bijvoorbeeld eisen voor veiligheid.

Het Surinaams Bureau voor Standaarden faciliteert op het gebied van standaardenbeheer, wat neerkomt op het ontwikkelen en adopteren van standaarden en technische voorschriften.

Kijk ook in Access2Markets. Onder het kopje 'Standardisation' vindt u meer informatie over standaarden. Vul eerst het land en de HS-code in.

Vind het in de online portal Access2Markets

We verwijzen op deze pagina vaak naar de online portal Access2Markets.

Bent u hier nog niet mee bekend? Onze pagina over Access2Markets helpt u om met een stappenplan deze waardevolle databank goed te gebruiken.

Dieren en dierlijke producten

Voor de invoer van dieren en hieruit vervaardigde producten is een vergunning nodig van de Dienst der Invoer-, Uitvoer- en Deviezencontrole (IUD) van het Surinaamse ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Hetzelfde geldt voor medicijnen en serums voor dieren.

Geneesmiddelen

Invoer, registratie en prijsvaststelling van geneesmiddelen zijn aan voorschriften gebonden. Een invoervergunning van de Dienst der Invoer-, Uitvoer- en Deviezencontrole (IUD) is verplicht. Ook moet het middel opgenomen zijn in de 'Nationale Geneesmiddelenklapper' van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid. Importeurs van geneesmiddelen mogen alleen aan apothekers of erkende drogisterijen leveren.

Levensmiddelen

Vermeld op de verpakking van levensmiddelen duidelijk de volgende gegevens:

 • inhoud (ingrediënten en additieven)
 • nettogewicht
 • merk
 • productiedatum
 • uiterste houdbaarheidsdatum

De tekst moet bij voorkeur in het Nederlands of Engels opgesteld zijn. Dit is niet wettelijk vastgelegd.

In het Besluit Etikettering Brouwerijproducten is bepaald dat de volgende gegevens in het Engels en Nederlands vermeld moeten worden op het etiket van de kleinhandelsverpakking voor brouwerijproducten:

 • land van herkomst
 • naam en adres van de distributeur of importeur die in Suriname is gevestigd
 • alcoholpercentage in volumeprocenten
 • nummer van de betreffende partij
 • productie- en vervaldatum

Planten en plantaardige producten

Voor de invoer van planten en plantaardige producten is een keuring door het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verplicht. Ook moet een certificaat zijn bijgevoegd dat is afgegeven door een bevoegde instantie in het land van herkomst. Alleen diepvriesgroente en -fruit zijn uitgezonderd van deze certificatie-eis.

Pre-Shipment Inspection Programma

Suriname heeft een Pre-Shipment Inspection Programma ingevoerd. Goederen, facturen en andere documenten moeten voor export beoordeeld worden. Het doel is de juiste invoerrechten en -belastingen vast te stellen.

Het bedrijf SGS heeft het exclusieve contract voor het leveren van Pre-Shipment Inspection diensten. Voor alle Internationale Handelstransactie (IT) formulieren moet u bij inklaring in Suriname een Clean Report of Findings (CRF) overleggen. SGS moet daarvoor in het land van export een inspectie uitvoeren.

Exportcertificaten

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. U kunt bij deze instanties navragen of en welke certificaten u nodig heeft.
 

Instanties voor export- en keuringscertificaten
Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop (Free Sale Certificate of FSC)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van de import en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit tuinbouwproducten voor de export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden

RVO

NVWA

Mest Documenten bij export van mest.

Verpakkings- en etiketteringseisen in Suriname

Bij het exporteren van uw product krijgt u te maken met verpakkingseisen en etiketteringseisen. Deze eisen zijn vaak specifiek en verschillen per land. Denk aan informatie over de taal op het etiket, informatie over het land van oorsprong of de uiterste houdbaarheidsdatum.

Over het algemeen gelden er specifieke etiketteringseisen voor commerciële en industriële goederen. Etiketten van producten moeten bepaalde minimuminformatie bevatten. Denk aan naam en type van het product, naam en adres van de importeur en nog diverse andere eisen.

Lees alle eisen na in de online portal Access2Markets bij het kopje 'Packaging, Marking and Labelling requirements' onder Procedures en Formaliteiten (overzicht). Vul eerst het land en de HS-code in.

Vragen over producteisen?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?